SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Mi aktivno kreiramo društveni ambijent našeg života i rada kroz društvenu odgovornost naše kancelarije.

U sklopu našeg dobrotvornog rada fokusirani smo na projekte kojima se trudimo da pomognemo jednoj sveopšte zdravijoj Srbiji. Veoma smo ponosni na uspešne vodeće projekte kao što su:

  • Pomoć nezbrinutoj deci Doma Vera Blagojević u Banji Koviljači, u organizaciji sa Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. (2007);
  • Pomoć srpskoj delegaciji za učešće na 21. Svetskom kongresu dermatologije, Buonos Aires, Argentina (2007);
  • Pomoć srpskoj delegaciji za učešće na “ASCDAS 7. Annual meeting and exhibition”, Las Vegas, Nevada (2008);
  • Podrška projektu prve osobe sa invaliditetom, Danijeli Jovanović, u osvajanju vrha Akonkagva, Argentina (2008 /2009);
  • Osnivanje prve banke majčinog mleka u Srbiji u organizaciji Opštine Vračar, Beograd (2009);
  • Pomoć Humanitarnoj organizaciji za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Dečje srce" (2011);
  • Podrška timu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi učešća na prestižnom medjunarodnom takmičenju iz Arbitražnog i Medjunarodnog privrednog prava - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2012.).
  • Pomoć Humanitarnoj organizaciji za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Dečje srce" (2013);
  • Pravna podrška udruženju "Radosni centar" u organizaciji festivala "Human District" (2014);