SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Najava seminara

26.06.2017. – Beč 

TSG na manifestaciji Exporttag u Beču 

TSG će na manifestaciji Exporttag dana 26.juna 2017 u Beču na štandu CBBL - mreža vodećih nemačko govornih advokatskih kancelarija u oblasti privrede širom sveta - zastupati Srbiju.

CBBL štand je u sali 4/5. Mesto održavanja: Wirtschaftskammer Österreich Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien | 26.6.2017., 10:00 - 17:00h.

Program na www.exporttag.at  

Rado možete zakazati sastanak u Beču sa našom advokaticom dr Goranom Kršikapom LL.M. na office@tsg.rs  ili gorana.krsikapa@tsg.rs 

12.05.2017 - Beograd

Advokat Ljubica Tomić, managing partner u advokatskoj kancelariji TSG Tomić Sindjelić Groza, dana 12.05.2017 u 17:00h na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije svim zainteresovanim kolegama održaće prezentaciju iz oblasti korporativnog prava na temu

"Odgovornost direktora u Republici Srbiji"

Ulaz je slobodan. Prijave na office@aks.org.rs

27.09. 2017.god. - Beograd

Radni doručak “Medijacija kao nov način rešavanja sporova”

U saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom u Beogradu Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza organizuje u sredu, 27.09.2017. radni doručak na temu 

"Medijacija kao nov način rešavanja sporova",

Predavači su TSG advokati Ljubica Tomić i Ivana Stefanović.

21.06-24.06.2017.god. - Štutgart, Nemačka

CBBL Forum Auslandsrecht 2017

Našu advokatsku kancelariju TSG Tomić Sinđelić Groza predstavljaće advokat i managing partner Ljubica Tomić. Termin u Štutgartu sa Ljubicom Tomić možete zakazati na office@tsg.rs

12.05.-13.05.2017.god. - New York, SAD

World Link for Law Annual Forum 2017

Forum će se održati u advokatskoj kancelariji Herrick Feinstein LLP (Park Avenue South). Našu advokatsku kancelariju TSG Tomić Sinđelić Groza predstavljaće advokat i partner Predrag Groza. Termin u New York-u sa Predragom Grozom možete zakazati na office@tsg.rs

28.3.2017. - Beč, Austrija

VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (WU), LIBRARY CENTER (LC) WELTHANDELSPLATZ 1

"ODGOVORNOST DIREKTORA I RUKOVODILACA"

Evropski centar za naknadu štete i Zakon o osiguranju (ECTIL) i Institut za Evropski Zakon o naknadi štete Austrijske akademije nauka i Univerziteta u Gracu (ETL).

Našu advokatsku kancelariju TSG Tomić Sinđelić Groza predstavljaće advokat i managing partner Ljubica Tomić.

Termin u Beču sa Ljubicom Tomić možete zakazati na office@tsg.rs

30.03.2017.god. - Beograd

Radni doručak “Podsticajna sredstva za direktne investicije u Republici Srbiji” i “Podsticaji za investicije u sektoru obnovljivih izvora energije”

U saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom u Beogradu, Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza organizuje u četvrtak, 30.03.2017. godine radni doručak na temu:

  • Podsticajna sredstva za direktne investicije u Republici Srbiji (advokat Marko Janićijević)
  • Podsticaji za investicije u sektoru obnovljivih izvora energije (advokat Dr Gorana Kršikapa)

Izveštaj  sa radnog doručka 
"Naplata potraživanja u Italiji; Ugovori o distribuciji i aspekti zaštite konkurencije" 

Radni doručak organizovan 25.01.2017. godine u prostorijama naše kancelarije, u saradnji sa Studio legale Markiš iz Padove i Komorom italijansko-srpskih privrednika u Beogradu, privukao je pažnju srpskih privrednika čiji poslovni portfolio obuhvata spoljnotrgovinsku razmenu sa italijanskim partnerima.

Kolega Milan Markiš iz Padove je prisutnima predočio na koji način je moguće obezbediti a potom i naplatiti potraživanje u postupcima pred italijanskim organima. Prisutni su iskoristili priliku da postave pitanja i ujedno podele sopstvena iskustava o saradnji sa italijanskim kompanijama.

Advokat Predrag Groza je, u drugom delu radnog doručka, održao predavanje na temu ugovora o distribuciji, sa posebnim fokusom na zaštiti konkurencije i restriktivnim sporazumima, nakon čega je poslovni dijalog nastavljen uz doručak, u prijatnoj i neformalnoj atmosferi.

Učesnici i organizatori složili su se da je ova vrsta sastanaka višestruko korisna te će se i ubuduće nastaviti sa ovakvom praksom.

25.01.2017 Radni doručak „Sudska naplata potraživanja u Italiji“ i „Ugovori o distribuciji i aspekti zaštite konkurencije“

U zajedničkoj organizaciji Advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza sa Komorom italijansko srpskih privrednika, i u saradnji sa advokatskom kancelarijom Studio legale Markiš (Italija) održaće se u sredu, 25. januara 2017. godine radni doručak sa sledećim temama:

  • Sudska naplata potraživanja u Italiji - advokat Milan Markiš, Studio legale Markiš, Italija
  • Ugovori o distribuciji i aspekti zaštite konkurencije - advokat Predrag Groza, Advokatska kancelarija TSG, Srbija

Seminar će trajati od 10:00 – 12:00 h u poslovnim prostorijama Advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza, Carice Milice 3, Beograd, konferencijska sala I sprat. Registracija učesnika je od 9:45 h.

Radni jezik seminara je srpski. Učešće na seminaru je besplatno.

Imajući u vidu da je broj mesta ograničen molimo Vas da prijave sa imenima učesnika dostavite najkasnije do 23. januara 2017. na office@tsg.rs

AGENDA:

09:45 – 10:00 h

Registracija učesnika

10:00 – 10:30 h

Sudska naplata potraživanja

„Kakvu konkretnu pravnu zaštitu uživa strano privredno društvo pri prinudnoj naplati od italijanskih dužnika?“, advokata Milan Markiš, Studio legale Markiš, Italija

10:30 – 10:45 h

Pitanja

10:45 – 11:15 h

Ugovori o distribuciji i aspekti zaštite konkurencije

„Koje odredbe i prakse su restriktivne i zabranjene?“, advokat Predrag Groza, Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza, Srbija

11:15 – 11:30 h

Pitanja

11:30 – 12:00 h

Doručak

 

26.10.2016. Međunarodna konferencija "Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu i međunarodni pregovori"

Povodom jubileja 16 godina TSG, dana 26.10.2016.godine, u Beogradu je održana međunarodna konferencija na temu "Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu i međunarodni pregovori".

Prepodnevni deo su obeležila nadahnuta predavanja na temu "Srpski građanski zakonik – osnovni koncept i načela prednacrta" Prof. dr Slobodan Perović, "Osvrt na CISG i INCOTERMS – osnovni koncept, primena, prednosti" Prof. dr Burghard Piltz, ”Novi uticaji CISG-a na regulisanje ugovora o prodaji robe u Srpskom građanskom zakoniku" Prof. dr Jelena Perović, dok je na popodnevnom panelu "Međunarodni pregovori" izvršena komparativno pravna analiza pravnog značaja pregovora u pravu Nemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Panel je vodila partner i advokat TSG Ljubica Tomić uz učešće advokata: Dr Helena Devetak (Slovenija), Milan Markiš (Italija, Hrvatska), Prof. Franz Lingenfelser (Nemačka). Usledila je razmena iskustava i živa profesionalna diskusija.

Konferencija je krunisana koktelom u čast osnivanja FORUMA NEMAČKIH I SRPSKIH PRAVNIKA, čiji je prvi projekat upravo bio komparativno-pravni prikaz pravnog značaja pregovora, kao i rad sa HR grupom Nemačko srpske privredne komore, istoga dana u Beogradu, kroz prikaz instituta radnog prava od strane partnera i advokata Saše Sinđelića (TSG, Srbija) i advokata Igora Samardžića (LSH,  Nemačka).

29.09.2016. Radni doručak "Statusni i radno pravni položaj direktora i stranaca u Srbiji"

U zajedničkoj organizaciji Advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza i Slovenačkog poslovnog kluba u Beogradu u četvrtak, 29.09.2016. godine, u prostorijama TSG kancelarije, održan je radni doručak sa sledećim temama :

  • Radno pravni položaj direktora u Republici Srbiji
  • Statusni i radno pravni položaj stranaca u Republici Srbiji
  • Upućivanje zaposlenih iz Republike Srbije na privremeni rad u inostranstvo

Aktuelan odabir tema, zanimljiv način izlaganja advokata Ivane Stefanović i Ines Bajević, uz iskustvo koje poseduju u zastupanju stranih državljana u postupcima regulisanja njihovog ličnog i radno pravnog statusa tokom boravka u Srbiji, kao i prisustvo predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, učinili su radni doručak zanimljivim i interaktivnim uz živu diskusiju i razmenu iskustava među učesnicima.</p

08.06.2016. Radni doručak “Novine u dodeli podsticajnih sredstava”

Nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, bila je povod za organizovanje radnog doručka na temu “Novine u dodeli podsticajnih sredstava”. Advokat Marko Janićijević, koji sarađuje sa klijentima na polju Greenfield i Brownfield investicija i bavi se ugovorima koji se odnose na državne podsticaje, ukazao je na glavne novine koje je donela nova Uredba uz navođenje primera iz dosadašnje prakse. Prisustvo predstavnika pravnog odeljenja Razvojne agencije Srbije (RAS) doprinelo je bogatoj razmeni iskustava i diskusiji, koja je nastavljena za vreme doručka posluženog u bašti.

 10.05.2016. Radni doručak “Intelektualna svojina- Distribucija I franšizing”

U zajedničkoj organizaciji sa Nemačko- srpskom privrednom komorom i Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom održan je radni doručak na temu “Intelektualna svojina - Distribucija I franšizing”. Učesnike je u temu intelektualne svojine, u kontekstu ugovora o distribuciji i franšizingu i ugovornih klauzula u susret novom Srpskom građanskom zakoniku, uvela advokat i partner u TSG Ljubica Tomić, dok je advokat i partner Predrag Groza učesnike upoznao sa mogućim konfliktima i problemima koji mogu proisteći iz različitih situacija, kao što su, na primer, paralelni uvoz, rešavanje domenskih sporova, prestanak ugovora i slično. Nakon izlaganja usledila je živa diskusija i razmena iskustava na aktuelnu temu.

 23.03.2016. Radni doručak “Javne nabavke- 6 meseci posle”

Zbog velikog interesovanja, radni doručak na temu “Javne nabavke – 6 meseci posle” ponovo je organizovan 23. marta 2016. godine, ovoga puta u saradnji sa Komorom italijansko-srpskih privrednika i Slovenačkim poslovnim klubom.

Članovi udruženja imali su priliku da od advokata Predraga Groze saznaju šta je to što (potencijalni) ponuđači moraju obavezno znati u svetlu izmena zakona, budući da novi zakonski okvir značajno menja poziciju ponuđača, odnosno zahteva njihov drugačiji pristup i aktivniju ulogu u pojedinim fazama postupka javne nabavke. Sve ovo je bilo ispraćeno diskusijom nakon prezentacije, tokom koje je usledila razmena mišljenja i najinteresantnijih iskustava članova udruženja u javnim nabavkama, odgovori na pitanja u vezi sa pripremanjem ponuda, komunikacijom sa naručiocima i postupkom zaštite prava, kao i saveti u vezi sa radom, pravnim shvatanjima i odlučivanjem Republičke komisije za zaštitu prava.

 25.02.2016. Radni doručak “Javne nabavke- 6 meseci posle”

U četvrtak, 25. februara 2016. god., u Holiday Inn-u, organizovan je seminar u saradnji sa Nemačko-srpskim poslovnim udruženjem i Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom, na temu „Javne nabavke - 6 meseci posle“. Predavač, advokat Predrag Groza, je nakon informativno-edukativnog izlaganja odgovarao prisutnima na pitanja vezano za njihove konkretne nedoumice ili probleme u oblasti javnih nabavki. Nakon toga je usledio i zajednički doručak na kome su naši advokati bili na raspolaganju i za neformalne razgovore i savete.

RIGA, Letonija 2-3 juni. 2016.god.: 5th DIS Baltic Arbitration Days 2016
Odnos državnih sudova i arbitraže;
Izvršenje arbitražnih odluka, nacionalni izveštaji

TSG managing partner Ljubica Tomić izneće referat na temu izvršenja arbitražnih odluka u Srbiji
Program 5 th DIS Baltic Arbitration Days 2016
Sastanak sa Ljubicom Tomić u Rigi možete zakazati između 1-3. juna 2016. god. putem office@tsg.rs

19. maj 2016. - NEMAČKA, BERLIN: "CBBL Forum - Auslandsrecht 2016" - Na godišnjem forumu CBBL mreze nemačko-govornih advokata iz celog sveta (Cross Border Business Lawyers), Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza predstavljaće Srbiju kao ekskluzivni CBBL-partner za Srbiju. Ovogodišnji forum fokusiraće se upravo na pravo Istocne Evrope (poglavito na M&A, poreze i compliance). Naš advokat Ljubica Tomić daće prilog iz Srbije na temu : "Međunarodna prodaja i Bečka konvencija - Update i studije slučajeva", a koju temu će na konferenciji voditi i predstaviti prof. dr Burghard Piltz. Ljubica Tomić će predstaviti Srbiju i na podijumskoj diskusiji "Compliance i Whistleblowing". Detaljnije informacije o konferenciji kao i obrazac prijave možete naći na internet stranici CBBL. Sastanak u Berlinu od 18. -20. maja 2016. god. možete zakazati sa advokatom Ljubicom Tomić na office@tsg.rs.

23. mart 2016. - SRBIJA, BEOGRAD, Advokatska kancelarija TSG, Carice MIlice 3, Sala I sprat: U saradnji sa Komorom italijansko-srpskih privrednika i Slovenačim poslovnim klubom naša Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza zbog velikog intereovanja organizuje još jednom seminar "JAVNE NABAVKE - 6 MESECI POSLE". Saznajte od našeg partnera Predraga Groze o najznačajnijim izmenama ovog zakona! Više informacija i prijava na office@tsg.rs.

 

25. februar 2016. - SRBIJA, BEOGRAD, Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Sala Ravanica: U saradnji sa Nemačko-srpskim privrednih udruženjem u Beogradu i Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom u Beogradu, naša Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza organizuje seminar "JAVNE NABAVKE - 6 MESECI POSLE". Saznajte od našeg partnera Predraga Groze o najznačajnijim izmenama ovog zakona! Više informacija i prijava na office@tsg.rs.

 

08. – 09. decembar 2015. - NEMAČKA, DISELDORF, Maritim Hotel Düsseldorf (na aerodromu) - Naš advokat Ljubica Tomic učestvovaće na sednici udruženja WIRAS Verbund International. Za sva pitanja u vezi srpskog prava možete zakazati sastanak sa Ljubicom Tomić u Diseldorfu na ljubica.tomic@tsg.rs. Bliže informacije i program sednice možete videti ovde.

23. – 24. novembar 2015. - NEMAČKA, MINHEN, Hotel Holiday Inn Munich City Centre - Naš advokat Predrag Groza učestvovaće na Šestom međunarodnom kongresu i sajmu posvećenom intelektualnoj svojini "IP Service World 2015", u organizaciji Management Circle AG, Ešborn, Nemačka. Za sva pitanja u vezi intelektualne svojine možete za vreme trajanja kongresa zakazati sastanak u Minhenu sa našim advokatom Predragom Grozom na office@tsg.rs. Za sve dalje informacije o kongresu posetite internet stranicu IP Service World.

28.11.2015. - SRBIJA, BEOGRAD, Krunska 74: Udruženje pravnika Srbije organizuje jednodnevni Kurs "Porezi, javne nabavke, osiguranje - aktuelna pitanja". Tom prilikom naš advokat Predrag Groza govoriće na temu "Javne nabavke: pojedina nova zakonska rešenja i njihova primena u poslovnoj praksi". Program i prijavu možete zatražiti direktno od Udruženja pravnika Srbije ovde.

23.11.2015. - AUSTRIJA, BEČ, prostorije Privredne komore Austrije (Wirtschaftskammer Österreich), Wiedner Hauptstraße 63, Sala: B52, 1040 Beč - Privredna komora Austrije i Akademija kvaliteta Incite organizuju seminar za savetovanje izvoznika. Tom prilikom naš advokat Ljubica Tomić govoriće na temu "Pravni okvir poslovanja u Srbiji". Za sva pitanja u vezi pravnog okvira za poslovanje u Srbiji možete zakazati sastanak u Beču s advokatom Ljubicom Tomić na ljubica.tomic@tsg.rs. Bliže informacije o seminaru ovde.

25.-27. jun 2015. - NEMAČKA, DISELDORF, Industrijski klub Diseldorf - Na godišnjem forumu udruženja nemačko-govornih advokata CBBL (Cross Border Business Lawyers) Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza predstavljaće Srbiju kao ekskluzivni srpski CBBL-partner. Ovogodišnja konferencija baviće se inostranim pravom - "Nemačka preduzeća u Aziji - Strateški, ekonomski i pravni aspekti". Naš advokat Ljubica Tomic stoji Vam na raspolaganju za sastanke u Diseldorfu od 25. do 27. juna 2015. godine, uz prethodno zakazivanje sastanka na office@tsg.rs. Detaljnije informacije o konferenciji možete zatražiti na lolling@cbbl-lawyers.de.

09.-10.04.2015. - HRVATSKA, ROVINJ, Hotel Lone: Naš advokat Predrag Groza učestvovaće na Četvrtoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Petar Šarčević "PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA EU-a: Odnos javnopravne i privatnopravne provedbe" u organizaciji Zavoda za evropsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Fridtjof Nansen Instituta, Jean Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatske pravosudne akademije. Za sve dalje informacije posetite http://ps4konferencija.law.hr/.

27.03.2015. od 11h do 15h - SRBIJA, BEOGRAD: Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza, Carice Milice 3/I: U saradnji sa Nemačko-srpskim privrednih udruženjem u Beogradu naša Advokatska kancelarija TSG Tomić Stević Sindjelić organizuje 17. susret DSW HR Radne grupe. Naši advokati Saša Sindjelić i Ivana Stefanović vodiće interaktivnu radionicu u vezi sa radnim pravom u Srbiji s posebnim osvrtom na aktuelne teme u sudskoj praksi. U radu ove grupe učestvovati HR menadžeri vodećih nemačkih i srpskih preduzeća u Srbiji.

14.03.2015. - SRBIJA, BEOGRAD, Krunska 74: Udruženje pravnika Srbije organizuje jednodnevni Kurs "Ugovor o građenju i isporuci opreme u domaćoj i međunarodnoj praksi". Tom prilikom naši advokati govoriće na temu "Pitanja statusa stranih izvođača i njihovih stručnjaka u Srbiji". Program i prijavu možete zatražiti direktno od Udruženja pravnika Srbije ovde.

13.02. - 14.02.2015. - AUSTRIJA, BEČ, Palais Niederösterreich, ul. Herrengasse 13: Naš advokat Predrag Groza učestvovaće na dvodnevnoj konferenciji namenjenoj svima koji se bave arbitražnim pravom "Vienna Arbitration Days 2015" u organizaciji "Vienna International Arbitral Centre". Planirane su diskusije na najvažnije teme vezane za medjunarodno arbitražno pravo u Republici Srbiji, s težištem na efikasnost vremena i troškova, poverljivost naspram transparentnosti, praksa u izvrženju, "kvalitet"/stručnost arbitara. Za sva pitanja u vezi s arbitražnim pravom u Republici Srbiji možete zakazati sastanak u Beču s advokatom Predragom Grozom na predrag.groza@tsg.rs. Bliže informacije o konferenciji i prijava ovde.

8.12. - 9.12.2014. - NEMAČKA, MINHEN, Westin Grand Munich Hotel: Naš advokat Predrag Groza, patentni zastupnik, učestvovaće na dvodnevnom seminaru organizacije INTA "International Trademark Association" na temu "Preklapanje prava zaštite žigova sa drugim pravima intelektualne svojine". Za sva pitanja u vezi s pravom intelektualne svojine u Srbiji možete zakazati sastanak u Minhenu s advokatom Predragom Grozom na predrag.groza@tsg.rs. Bliže informacije o seminaru ovde.

29.11.2014. - SRBIJA, BEOGRAD, Krunska 74: Udruženje pravnika Srbije organizuje aktuelan, praktičan, jednodnevni seminar uz učešće sudija Vrhovnog kasacionog suda, Prvog osnovnog suda u Beogradu, profesora Pravnog fakulteta u Beogradu i našeg advokata Saše Sindjelića na temu "Zakon o radu u praksi - aktuelna pitanja". Više informacija i prijava ovde.

7. - 8.11.2014. - POLJSKA, OPOLE: Naš advokat Predrag Groza učestvovaće na dvodnevnoj mini konferenciji u organizaciji lokalne advokatske komore u Opoleu s učesnicima iz Poljske, Madjarske i Srbije. Konferencija će se baviti pitanjima profesionalne tajne, nezavisnosti advokature, zaštite podataka ličnosti i priznavanja i izvršenja stranih sudskih odluka. Ukoliko želite da zakažete sastanak u Opeleu s advokatom Predragom Grozom molimo Vas da se obratite na predrag.groza@tsg.rs.

29.10. - 02.11.2014. - ITALIJA, FIRENCA: 58. svetski kongres Medjunarodnog udruženja advokata (UIA - Union Internationale des Avocats). Predavanje na temu "Viša sila u medjunarodnoj prodaji robe" održaće naš advokat Ljubica Tomić, Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza iz Beograda zajedno sa advokatom Jelenom Bogdanović, Advokatska kancelarija Bogdanović iz Beograda u petak, 31. oktobra 2014. god. Više informacija ovde.

03.09.2014. u 9.00 h – SRBIJA, BEOGRAD, Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Sala Ravanica. Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza organizuje seminar na temu “Izmene Zakona o radu“. Obezbedjen prevod na nemački i engleski jezik. Kotizacija 2.000 RSD + PDV. Prijava najkasnije do 29.08.2014.god. na office@tsg.rs. Nakon seminara polaznici su srdačno pozvani na doručak u holu hotela.

25. jun 2014. - AUSTRIJA, BEČ, Privredna komora Beča , Stubenring 8-10: Naš advokat Ljubica Tomić učestvovaće na panelu "Prezentacija arbitraže u Republici Srbiji" u okviru Twin konferencije koju organizuju Austrijsko udruženje za arbitražu i Srpsko udruženje za arbitražu uz podršku Medjunarodnog centra za arbitražu i Beogradskog arbitražnog centra. Za sva pitanja u vezi arbitraže u Srbiji možete zakazati sastanak u Beču s advokatom Ljubicom Tomić na ljubica.tomic@tsg.rs. Bliže informacije o seminaru ovde.

06. jun 2014. - NEMAČKA, FRANKFURT NA MAJNI, Main Tower - Na godišnjem forumu udruženja nemačko-govornih advokata CBBL (Cross Border Business Lawyers) Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza predstavljaće Srbiju kao ekskluzivni srpski CBBL-partner. Ovogodišnja konferencija imaće okosnicu na sledećim temama: "Nemačka preduzeća u Latinskoj Americi - Strateški, ekonomski i pravni aspekti" kao i "Konvencija UN o ugovorima o medjunarodnoj trgovini robe - Medjunarodno pravo u praksi". Tom prilikom naš advokat Ljubica Tomić biće jedan od referenata podijumske diskusije od kojih će svako izlagati o iskustvima primene konvencije UN o ugovorima o medjunarodnoj trgovini u svojoj zemlji. Ljubica Tomic takodje Vam stoji na raspolaganju za sastanke u Frankfurtu na Majni, 06. i 07. juna, uz prethodnu prijavu na office@tsg.rs. Program konferencije možete preuzeti ovde.

29.05.2014. u 9.00 h - SRBIJA, BEOGRAD: Hotel Metropol, Bulevar kralja Aleksandra 69, Sala Nikola Tesla: “Odgovornost direktora u Republici Srbiji", adv. Ljubica Tomić, adv. Saša Sinđelić i adv. Rajko Krejović. Seminar organizuje Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza u saradnji sa Nemačko-srpskim privrednim udruženjem u Beogradu. Obezbedjen prevod na nemački i engleski jezik, prijava najkasnije do 26.05.2014. na office@tsg.rs ili dsw@ahk.rs. Kotizacija za seminar iznosi 1.000 RSD. Nakon predavanja polaznici su pozvani na poslovni doručak pod pokroviteljstvom Advokatske kancelarije TSG Tomić Sindjelić Groza.

28.03.2014. od 9.00 do 18.00 h - NEMAČKA, KELN, Mercure Hotel Severinshof Köln City, ul. Severinstr. 199. Advokat Ljubica Tomić održaće seminar na temu "Pristup tržištu Srbije s težištem na novom Zakonu o radu" u organizaciji Wirtschaftsrecht International Online, Reif Verlag GmbH. Bliže informacije i prijava ovde.

14.03. - 15.03.2014. - POLJSKA, VARŠAVA: "Izazovi zaštite konkurencije" u organizaciji Medjunarodnog udruženja advokata (UIA - Union Internationale des Avocats). Na seminaru će učestovati naš advokat Predrag Groza iz Beograda (Srbija). Za sva pitanja u vezi sa ovom oblašću u Republici Srbiji budite slobodni da zakažete sastanak sa advokatom Predragom Grozom na skupu u Varšavi na office@tsg.rs Više informacija o samom seminaru ovde.

13.02.2014. u 11.00 h - SRBIJA, BEOGRAD, u prostorijama firme Trenkwalder, Omladinskih brigada 86. Advokat Saša Sindjelić održaće predavanje na temu "Prevencija radnih sporova" u okviru 11. susreta HR radne grupe koji organizuju Nemačko-srpsko privredno udruženje i firma Trenkwalder. Bliže informacije i prijava na:vuckovic@ahk.rs.

18.04.2013. u 18.00 h - AUSTRIJA, BEČ, Prostorije Erste Bank, Petersplatz 7, 6. sprat: Privredna komora Srbije organizuje prezentaciju na temu "Investicioni potencijal grada Šapca". Tom prilikom naš advokat Ljubica Tomić govoriće na temu "Pravni aspekti investicionog ulaganja u Srbiju". Više informacija i prijava na ovde.

10. - 12. mart 2013. - ALBANIJA, TIRANA, Hotel Tirana International. Naša kancelarija učestvovaće na 3. Regionalnoj konferenciji "Forum za gradjansko pravo za Jugoistočnu Evropu". Za sastanke sa predstavnikom naše kancelarije, advokatom Ljubicom Tomić, možete se obratiti na: office@tsg.rs.

05.03.2013. u 9.00 h – SRBIJA, BEOGRAD, Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Sala Ravanica: “Tržište Republike Srbije i ugovori o distribuciji“ u organizaciji Advokatske kancelarije TSG Tomić Sindjelić Groza i Nemačko-srpskog privrednog udruženja u Beogradu. Obezbedjen prevod na nemački jezik, prijava najkasnije do 28.02.2013. na office@tsg.rs, gde takodje možete zatražiti kompletan program predavanja.

31.10. - 04.11.2012. – DREZDEN, NEMACKA: “Odgovornost za štetu nastalu povredom Ugovora o medjunarodnoj trgovini – Ključna pitanja“ (Ljubica Tomić, Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza iz Beograda / Jelena Bogdanović, Advokatska kancelarija Bogdanović iz Beograda) - 56. svetski kongres UIA (Medjunarodna unija advokata), Dresden, Nemačka. Više informacija ovde.

18.09.2012. u 11.00 h – SRBIJA, BEOGRAD, Hotel Palace, Topličin venac 23, Mala sala: Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza održaće u okviru seminara “Susret HR radne grupe” u organizaciji Nemačko-srpskog privrednog udruženja u Beogradu predavanje na temu “Uvećanje personalnih troškova po zaposlenom – prošireno dejstvo kolektivnog ugovora za metalsku industriju” i “Otkaz Ugovora o radu po osnovu neostvarenog radnog učinka”. Predavanje će održati naš ekspert za radno pravo advokat Gordana Stević-Dulić.

13.-16. jun 2012. - RUSIJA, MOSKVA, Radisson Royal Hotel Moscow, 2/1 bulevar, Kutuzovsky prospekt 1. Advokat Predrag Groza predstavljaće našu kancelariju na Godišnjoj konferenciji 2012 - World Link for Law. U okviru radnih grupa možete se sastati ili zakazati sastanak sa našim advokatom Predragom Grozom, specijalistom u oblasti intelektualne svojine, na: predrag.groza @tsg.rs. Više informacija o konferenciji: ovde.

01. jun 2012. - NEMAČKA, BADEN-BADEN, Palais Biron, Lichtenthaler-Strasse 92 –Godišnja konferencija 2012. CBBL (Cross Border Business Lawyers) na temu “Implikacije medjunarodne finansijske krize na pravni okvir na globalnom nivou” u okviru radne grupe “Korporacije/Distribucija”. Naša kancelarija predstaviće Srbiju u svojstvu ekskluzivnog CBBL partnera iz Srbije. Prijava na mail@cbbl-lawyers.de i office@tsg.rs ili putem formulara ovde.

26.04.2012. u 9.00 h – SRBIJA, BEOGRAD, Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Sala Ravanica: “Naplata potraživanja u svetlu Zakona o izvršenju i obezbedjenju“ u organizaciji Advokatske kancelarije TSG Tomić Sindjelić Groza i Nemačko-srpskog privrednog udruženja u Beogradu. Učešće besplatno, obezbedjen prevod na nemački jezik, prijava najkasnije do 23.04.2012. na veselinovic@ahk.rs. Program možete zatražiti na: office@tsg.rs ili veselinovic@ahk.rs.

01.02.2012. - NEMAČKA, NIRNBERG: Seminar "SRBIJA - približavanje EU" u Privrednoj komori Nirnberg, izlaganje na temu "Ugovori u trgovini i sredstva obezbedjenja", advokat Ljubica Tomić
Više informacija i prijava ovde

31.10. - 04.11.2011. - SAD, MAJAMI: “Pregovaranje ugovora o medjunarodnoj trgovini - Razlike u kulturnoj i pravnoj tradiciji”
(Ljubica Tomić, Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza iz Beograda / Jelena Bogdanović, Advokatska kancelarija Bogdanović iz Beograda) - 55. svetski kongres MUI (The International Association of Lawyers), Majami, SAD
Više informacija ovde

31.05.2011. u 11.30 - AUSTRIJA, BEČ: “Specifičnosti privrednog prava u Srbiji”
(advokat Lj. Tomić) u okviru AWO-FORUM “Srbija” u Beču, Wirtschaftskammer Österreich, Rudolf Sallinger Saal, Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien, Österreich
Više informacija i prijava ovde

25.05.2011. u 9.00 h – SRBIJA, BEOGRAD, Carice Milice 3, Velika Sala na I spratu:
“Zemljište – pravni aspekti u Republici Srbiji“ u organizaciji Advokatske kancelarije TSG Tomić Sindjelić Groza i Nemačkog privrednog udruženja u Beogradu. Učešće besplatno, obezbedjen simultani prevod, prijava najkasnije do 23.05.2011. na veselinovic@ahk.rs. Program možete zatražiti na: office@tsg.rs ili veselinovic@ahk.rs.

21.10.2009. u 11.30 - AUSTRIJA, BEČ: “Specifičnosti privrednog prava u Srbiji”
(advokat Lj. Tomić) u okviru AWO-FORUM “Srbija” u Beču, Wirtschaftskammer Österreich, Rudolf Sallinger Saal, Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien, Österreich

03.06.2009. u 16.00 - SRBIJA, BEOGRAD: "Radno pravo - danas u Srbiji"
(advokati G. Stević-Dulić, Saša Sinđelič, Ana Čegar) TSG Office, Velika sala, II sprat, Carice Milice 3, 11 000 Beograd, Srbija.