Seminar
AWO-FORUM "Srbija"
28. 02. 2018.
Seminar
55. svetski kongres MUI
Seminar
26. 09. 2016.
Seminar
Godišnja CBBL konferencija 2012
23. 09. 2016.
Godišnji forum
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
3. Regionalna konferencija
06. 02. 2017. 26. 09. 2016.
Seminar
23. 09. 2016. 06. 02. 2017. 23. 09. 2016. 26. 09. 2016.
Konferencija
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
Međunarodna konferencija
Interaktivna radionica
Jednodnevni kurs
IV Naučna konferencija "Petar Šarčević"
28. 02. 2018.
CBBL Godišnji forum 2015
06. 02. 2017.
Međunarodni kongres
28. 02. 2018.
Jednodnevni kurs
06. 02. 2017.
Seminar
Sednica udruženja WIRAS
28. 02. 2018.
Izveštaj sa održanog radnog doručka
06. 02. 2017.
Izveštaj sa održanog radnog doručka
CBBL Forum
Radni doručak
Radni doručak
Seminar
Radni doručak
26. 09. 2016.
Međunarodna konferencija
28. 02. 2018.
Radni doručak i izveštaj
23. 09. 2016.
Godišnji forum
CBBL Forum
26. 09. 2016.
Radni doručak
26. 09. 2016.
Seminar
23. 09. 2016.
Predavanje
26. 09. 2016.
Networking-Event
26. 09. 2016.
Radni doručak i izveštaj
26. 09. 2016.
CBBL Godišnja konferencija 2018
Global Connect Forum
Seminar
Radni doručak
Seminar

Medijacija

TSG Podsetnik - Pravo konkurencije 2

TSG Podsetnik - Odgovornost direktora

Korporativno upravljanje 2017

Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu

Intelektualna svojina

TSG Podsetnik - Pravo konkurencije 1

TOP TEN pitanja - Važno je znati!

Odgovornost direktora za štetu koju prouzrokuje društvu*

TSG Podsetnik - Radno pravo

Podsticajna sredstva za direktne investicije