Seminar
AWO-FORUM "Srbija"
AWO-FORUM "Srbija"
25. 05. 2018.
Seminar
55. svetski kongres MUI
Seminar
26. 09. 2016.
Seminar
Godišnja CBBL konferencija 2012
23. 09. 2016.
Godišnji forum
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
Seminar
23. 09. 2016.
3. Regionalna konferencija
Seminar
23. 09. 2016.
Seminar
Seminar
26. 09. 2016.
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
CBBL forum
25. 05. 2018.
Konferencija
Seminar
Svetski kongres UIA
23. 09. 2016.
Konferencija
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
Međunarodna konferencija
Interaktivna radionica
Jednodnevni kurs
IV Naučna konferencija "Petar Šarčević"
25. 05. 2018.
CBBL Godišnji forum 2015
25. 05. 2018.
Međunarodni kongres
26. 09. 2016.
Jednodnevni kurs
25. 05. 2018.
Seminar
Sednica udruženja WIRAS
25. 05. 2018.
Izveštaj sa održanog radnog doručka
25. 05. 2018.
Izveštaj sa održanog radnog doručka
CBBL Forum
Radni doručak
Radni doručak
Seminar
Radni doručak
26. 09. 2016.
Međunarodna konferencija
25. 05. 2018.
Radni doručak i izveštaj
23. 09. 2016.
Godišnji forum
CBBL Forum
26. 09. 2016.
Radni doručak
26. 09. 2016.
Seminar
23. 09. 2016.
Predavanje
26. 09. 2016.
Networking-Event
26. 09. 2016.
Radni doručak i izveštaj
26. 09. 2016.
CBBL Godišnja konferencija 2018
Global Connect Forum
Seminar
Radni doručak
Seminar
Radni doručak

Medijacija

TSG Podsetnik - Pravo konkurencije 2

TSG Podsetnik - Odgovornost direktora

Korporativno upravljanje 2017

Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu

Intelektualna svojina

TSG Podsetnik - Pravo konkurencije 1

TOP TEN pitanja - Važno je znati!

Odgovornost direktora za štetu koju prouzrokuje društvu*

TSG Podsetnik - Radno pravo

Podsticajna sredstva za direktne investicije