SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Managing Partner

Stručne oblasti i jezici

Korporativno pravo & korporativno upravljanje, privredno pravo, M&A, strane investicije, privatizacija, franšizing, upravno pravo, arbitražno pravo

Engleski, Nemački, Ruski, Francuski, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

Godina Opis
1994 Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1994-1995 Banka “Jugobanka”, pravno odeljenje
1995 Sudski tumač za nemački jezik u Okružnom sudu u Beogradu
1995/1996 Specijalizacija “Ugovori u međunarodnoj trgovini i uslugama”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
1995-1999 Advokatska kancelarija Đurđevic, Beograd
2000 Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelic Groza, Beograd
2007/2008 Specijalizacija “Korporativno upravljanje”, IFC / Svetska banka / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – IFC Corporate Governance specijalista, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2012 Arbitar Stalnog izabranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije
2015 Član Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije
2015 Član nadzornog odbora “Alumnija Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu”

Publikacije

 • Ustavno-pravna kontrola ustavnosti zakona (“SINRS”, Vol. VIII, Young Researcher of the Belgrade University, 1993), Nagrada Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1992.
 • Novi društveni pokreti – na primeru ekološkog pokreta (“Anali”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.)
 • Prevod ustava Savezne Republike Nemačke na srpski jezik (“Službeni glasnik SR Jugoslavije”, novembar 2003.)
 • Radno pravo u Srbiji (OstWest Contact, Nemačka, oktobar 2005.)
 • Novi zakon o izvršnom postupku u Srbiji (OstWest Contact, Nemačka, mart 2006.)
 • Squeeze Out/ Buy Out u Srbiji (OstWestContact, Nemačka, oktobar 2006.)
 • Razvoj prava u Srbiji (OstWestContact, Nemačka, januar 2007.)
 • Razvoj prakse ugovora o franšizingu u Srbiji (International Sales and Distribution of Goods, Union International des Avocats, Beograd, april 2008.)
 • Green Field investicije u Srbiji (OstWestContact, Nemačka, novembar 2008.)
 • Novi Zakon o javnim nabavkama (OstWestContact, Nemačka, mart 2009.)
 • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine (OstWestContact Nemačka, jul 2011.)
 • Pregovaranje ugovora o medjunarodnoj trgovini - Razlike kulturne i pravne tradicije u pregovaranju, Ljubica Tomić i Jelena Bogdanović (55. UIA KONGRES u Majamiju, SAD, novembar 2011.)
 • Odgovornost direktora prema novom Zakonu o privrednim društvima - U najboljem interesu društva (OstWestContact Special, Nemačka, novembar 2012.)
 • Arbitraža: Efektivno sredstvo rešavanja sporova (OstWestContact Special, Nemačka, novembar 2013.)
 • "Director's Liability for Damage He Caused to the Company", Prof. Jelena Perovic, LLD i Ljubica Tomic, managing partner Advokatske kancelarije TSG. (Savez ekonomista Srbije - Časopis "Ekonomika preduzeća", br. UDC 65, ISSN 0353-443X, septembar - oktobar 2014.)
 • Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu - pogled na rešenja budućeg Građanskog zakonika Srbije Prof. Jelena Perovic, LLD i Ljubica Tomic, Managing partner Advokatske kancelarije TSG. (Savez ekonomista Srbije - Časopis "Ekonomika preduzeća" udk: 340.137:347.44(497.11) November, 2015.)
 • od 2016 Predavac Advokatske akademije Advokatske komore Srbije - Kurs pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Kontakt

ljubica.tomic@tsg.rs
Kancelarija u Beogradu
Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3285 153
Faks: +381 11 3285 208