SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Senior Lawyer

Stručne oblasti i jezici

Radno pravo, ugovori u privredi, procesno pravo, vansudska inkasso-naplata dugova i izvršenje, privredno pravo, prijava boravka stranaca.

Engleski, Nemački, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

Godina Opis
2003 Revizorska kuća Deloitte & Toche – Poslovni sekretar direktora
2005 Predavač na seminaru Međunarodna trgovinska arbitraža na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, kod profesora Vesne Rakić Vodinelić i Davida Dašića
2007 Učestvovala u projektu Studentska praksa u opštinskim sudovima u Beogradu u organizaciji “Mladih pravnika Srbije”
2008 Poseta evropskim institucijama pravde u Briselu, Luksemburgu i Strazburu radi pohađanja seminara “Uvod u pravo Evropske unije”, u organizaciji profesorke Aleksandre Čavoški
2008 Priprema seminara i izlaganje na seminaru iz oblasti Poreskog prava, na temu “Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara”, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kod profesora Hasibe Hrustić
2009 Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
2009 Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza, Beograd
2014 Zastupa pred svim sudovima Republike Srbije

Kontakt

ivana.stefanovic@tsg.rs
Kancelarija u Beogradu
Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3285 175
Faks: +381 11 3285 198