SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Partner

Stručne oblasti i jezici

Intelektualna svojina, zaštita konkurencije, privredno pravo, korporativno pravo, parnični postupci (u vezi sa povredom autorskih i drugih intelektualnih prava, nepoštenom tržišnom utakmicom, objavljivanjem informacija u medijima), javne nabavke, zaštita podataka o ličnosti, vazduhoplovno pravo.

Engleski, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

Godina Opis
2001 Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2003 Advokatska kancelarija Bojović-Spadijer, Beograd
2003-2006 JAT Airways, pravno odeljenje / ugovorno pravo
2004 Primena Zakona o javnim nabavkama, stručno usavršavanje, Beograd
2004 Naknada štete i osiguranje, u organizaciji Udruženja pravnika Srbije, Budva
2004 Spoljno-trgovinski ugovori– pregovori, ugovori, arbitraža, Beograd
2006 Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza, Beograd
2008 Stručni ispit za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, dizajna i geografskih oznaka porekla
2008 Ovlašćeni zastupnik pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije
2011 Ovlašćeni zastupnik pred Evropskim patentnim zavodom u Minhenu

Publikacije

  • Privatizacija: Prodaja kapitala (International Rechtsverkehr Nr. 37, septembar 2008.)

Kontakt

predrag.groza@tsg.rs
Kancelarija u Beogradu
Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3285 153
Faks: +381 11 3285 208