SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Mi pratimo naše klijente u postupcima privatizacije.

Ovo obuhvata niz advokatskih usluga u oblasti Korporativnog prava i Stranih investicija, kao i savetovanje i zastupanje u samoj formalno-pravnoj proceduri privatizacije, bilo tenderske bilo aukcijske, za sve transakcije bilo da su one strukturisane kao “asset-deal” ili “share-deal” kod Agencije za privatizaciju Republike Srbije.