SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

Rešavanje sporova pred sudom predstavlja stručnu oblast naših parničara koji su prema lokalnim propisima ovlašćeni za postupanje pred svim sudovima u Srbiji.

Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mestu.