SERBIAN | GERMAN | ENGLISH | RUSSIAN
TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA | ADVOKATSKA KANCELARIJA

U okviru Vazduhoplovnog prava bavimo se sledećim oblastima: zakup vazduhoplova/motora, osiguranje vazduhoplova i naplata štete, kasko i osiguranje od odgovornosti, osiguranje vazduhoplova i ugovorna odgovornost, odgovornost avio kompanije.