Dr.iur.Gorana Kršikapa LL.M.

Of Counsel

Advokat

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 208

gorana.krsikapa@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Stručne oblasti i jezici 

Korporativno pravo & korporativno upravljanje, privredno pravo, M&A, strane investicije, pravo EU, pravo konkurencije, razvoj projekata u okviru programa EU Horizon 2020

Engleski, Nemački, Francuski, Švedski, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

2005

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2007

Master studije (LL.M.):  EU i Međunarodno pravo Pravni fakultet Univerziteta u Amsterdamu (UvA)

2008

DSH ispit, Goethe Institute Manhajm; Univerzitet Manhajm

2009

Međuispiti: Uvod u nemačko građansko i javno pravo, Pravni fakultet Slobodnog univerziteta u Berlinu (Freie Universität Berlin)

2015

PhD studije: Pravo konkurencije EU i SAD, Pravni fakultet Slobodnog univerziteta u Berlinu (Freie Universität Berlin), Institut za nemačko i evropsko privredno pravo, pravo konkurencije i regulatorno pravo


2006-2007

Advokatska kancelarija Prica & Partners (Beograd, Srbija)

2008–do danas

Inovativna kompanija za održivu gradnju AEDES COOP DOO, pravni savetnik (Beograd, Srbija)

2009

Linklaters LLP, Odeljenje za korporativno pravo i energetiku (Berlin, Nemačka)

2010

Linklaters LLP, Odeljenje za pravo konkurencije (Dizeldorf, Nemačka)

2011

GD za pravo konkurencije (Jedinica D4 –  Kontrola koncentracije – Specijalna jedinica za finansijsku krizu), EU Komisija (Brisel, Belgija)

2012

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Nemačko društvo za međunarodnu saradnju)  (GIZ),  (Ešborn Nemačka / Podgorica Crna Gora)

2012-2016

Advokatska kancelarija Vujović (Podgorica, Crna Gora)

2016-2017

Advokatska kancelarija Moravčević Vojnović i Partneri u kooperaciji sa advokatskom kancelarijom Schönherr, (Beograd, Srbija)

2017

Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza (TSG) (Beograd, Srbija)

Publikacije

 • „Kada je probijanje korporativnog vela opravdano?“
  Komparativna analiza SAD, britanskog i nemačkog pravnog sistema – Amsterdam 2007.

 • “Nedostaci usvojenih rešenja u novom Zakonu o zaštiti konkurencije”
  Pravo i privreda (ISSN 0354-3501), Broj 1-3, godina XLVII, pp. 111-124, Udruženje pravnika u privredi Srbije, Beograd, April 2010 (autori: Kršikapa G., Andrović M.)

 • “Šta je cilj? Novi zakon o zaštiti konkurencije Republike Srbije”
  Revija za evropsko pravo, (ISSN 1450-7986), Broj 2-3, godina XII, pp.77-103, Centar za evropsko pravo, Kragujevac, 2010 (autori: Kršikapa G., Andrović M.)

 • „Praksa vezivanja i objedinjavanja u EU i SAD“
  Analiza promene dizajna proizvoda na antikonkurentan način i odbijanje interoperatibilnosti u dinamično konkurentnim industrijama kompjutera, Slobodni univerzitet u Berlinu – Berlin 2015.

 • “Troškovi trgovine akcijama u Srbiji: (Koja je vrednost Vašeg novca?)”
  Schönherr Roadmap 2017 (autori: Kršikapa G., Vujaković S.)

Seminari i predavanja

 • “Analiza praksi zloupotrebe dominantnih kompanija (tying, bundling and economic coercion) u smislu člana 82 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice” 
  30.09. – 02.10.2009 – Interdisciplinarni seminar za kompanijsko i privredno pravo, Silt (Nemačka), organizovan od strane em. Univ.-Prof. Dr. Dr. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker – predavanje 

 • “Prakse vezivanja i objedinjavanja u pravu konkurencije EU: teorija i studije slučaja“ (Tying and Bundling in the EU Competition Law: theory and case studies” )
  28.11.2010 – Pravni fakultet Slobodnog univerziteta u Berlinu (Freie Universität Berlin) – predavanje za studente master studija „Master of Business, Competition and Regulatory Law“ 

 • “Tehničko objedinjavanje na dinamičnim visoko-tehnološkim tržištima“
  27.01.2012 – 31.01.2012 – Pravni fakultet Slobodnog univerziteta u Berlinu (Freie Universität Berlin) – Propedevtički seminar o nemačkom i evropskom pravu konkurencije i regulatornom pravu – predavanje 

 • “Zabrana zloupotrebe dominantnog položaja na osnovu Člana 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije“ 
  20.03.2012 – 21.03.2012 – seminar “Pravo konkurencije-studije slučaja“, Pržno, Budva (Crna Gora) – (organizovano od strane GIZ-a za sudije upravnih, trgovinskih i prekršajnih sudova, kao i Vrhovnog suda Crne Gore) – predavanje

 • “Politika konkurencije i pravo konkurencije”
  22.03.2012 – Informativna kampanja i okrugli sto u Privrednoj komori Crne Gore za srednja i mala preduzeća (organizovano od strane GIZ-a za mala i srednja privredna društva)

Članstvo

 • Alumni Fondacije Konrad Adenauer (KAS)

 • Alumni MTEC Program Vlade Kraljevine Holandije

 • Alumni Vlade Kraljevine Norveške

 • Advokatska komora Beograd

TSG