« Povratak na Oblasti prava

Nepokretnosti & Građevinsko pravo

Naši eksperti prate naše klijente u oblasti prava nepokretnosti i prava građenja.

Naši eksperti savetuju u oblasti prava nepokretnosti i prava građenja (gradjevinske dozvole, urbanizam, upotrebne dozvole), postupcima pred katastrom i zemljišnim knjigama, poreskom optimiranju gradjevinskih projekata i kupovini nekretnina, kao i primeni modela finansiranja u pravu nekretnina, koji su prilagodjeni potrebama klijenta. Kancelarija savetuje klijente i u segmentu infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji.

TSG