Nazad

Parnica

Rešavanje sporova pred sudom predstavlja stručnu oblast naših parničara koji su prema lokalnim propisima ovlašćeni za postupanje pred svim sudovima u Srbiji.

Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mestu.

Saša Sinđelić
Partner
Rajko Krejović
Senior Lawyer
Marko Janićijević
Senior Lawyer
Ivana Stefanović
Senior Lawyer
Nataša Stojnov
Lawyer
Katarina Đurić
Lawyer
Valentina Momčilović
Lawyer