Nazad

Parnica

Rešavanje sporova pred sudom predstavlja stručnu oblast naših parničara koji su prema lokalnim propisima ovlašćeni za postupanje pred svim sudovima u Srbiji.

Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mestu.

Saša Sinđelić
Partner
Rajko Krejović
Senior Lawyer
Ivana Stefanović
Senior Lawyer
Dušan Pejkić
Lawyer