« Povratak na Oblasti prava

Porodično i nasledno pravo

Naše usluge u oblasti porodičnog i naslednog prava kreirane su tako da pažljivio pristupamo delikatnim situacijama i efikasno udovoljavamo specifičnim potrebama naših klijenata.

Naš tim teži da u oblasti porodičnog i nasledenog prava svoje usluge prilagodi svemu onome što je klijentu u specifičnim životnim situacijama potrebno. Ova složena pravna grana više nego bilo koja druga zalazi u privatnost pojedinca, tako da i advokatske usluge u ovoj oblasti traže povećanu pažnju. Bilo da se radi o sklapanju braka (bračni ugovori), razvodu, vršenju roditeljskog prava naslednopravnim ili pak porodičnopravnim pitanjima sa elementom inostranosti, naš tim je tu da svojim klijentima pruži sve vrste pravnih usluga u ovoj oblasti. Naši advokati dugi niz godina i sa velikim uspehom rešavaju porodičnopravna kao i naslednopravna pitanja sa elementom inostranosti, što je i uža specijalnost naše kancelarije u ovim oblastima.

Još iz ove oblasti

Pravni tim

Industrije

 Autoindustrija
Compliance & Interne istrage
Bankarstvo & Lizing
Trgovina, logistika & distribucija
Energetika
Zdravstvo (farmacija, medicinska tehnika)
IT, usluge trećih lica & zaštita podataka
Tekstilna industrija
Medije & Telekomunikacije
Hemijska industrija
Mašinska industrija
Građevinska industrija

TSG