Nazad

Privatizacija

Mi pratimo naše klijente u postupcima privatizacije.

Ovo obuhvata niz advokatskih usluga u oblasti Korporativnog pravaStranih investicija, kao i savetovanje i zastupanje u samoj formalno-pravnoj proceduri privatizacije, bilo tenderske bilo aukcijske, za sve transakcije bilo da su one strukturisane kao “asset-deal” ili “share-deal”.

Ljubica Tomić
Managing Partner
Predrag Groza
Partner