« Povratak na Oblasti prava

Upravno pravo

Upravni postupak i upravni spor jesu oblasti kojima se naša kancelarija ekskluzivno bavi i suvereno kreće.

Posebno je aktuelna primena u oblasti carine, poreza, izgradnje objekata, postupaka trgovinskih i drugih inspekcija i dozvola za finansijski sektor (banke, lizing kuce i osiguranja), medijski sektor, proizvodnju i promet (kod specijalne proizvodnje i trgovine) kao i u oblasti Intelektualne svojine i medija.

Partneri

Predrag Groza

TSG