Da li javni izvršitelj nastavlja izvršenje započeto pred sudom?

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 01. jula 2016. godine, propisuje obavezu za izvršne poverioce da u aktivnim izvršnim postupcima, u kojima je rešenje o izvršenju doneto pre početka rada izvršitelja u R. Srbiji (tj. pre 17. maja 2012. godine), sudu podnesu pisano izjašnjenje da li nameravaju da započeto izvršenje nastavi sud ili da se dalje izvršenje poveri izabranom javnom izvršitelju.

Ovo pisano izjašnjenje izvršni poverioci su dužni da podnesu sudu u periodu od 01. maja 2016. godine do 01. jula 2016. godine.

Ukoliko izvršni poverilac ne podnese blagovremeno izjašnjenje, izvršni postupak će biti obustavljen.

 

TSG ADVOKATI

TSG