Izdavanje saobraćajne dozvole moguće i pored neplaćenih kazni

Odlukom Ustavnog suda Srbije od 03.11.2016. proglašen je neustavnim član 336 Zakona o prekršajima, koji je propisivao pravne posledice upisa u Registar novčanih kazni.

Prema ovom članu Zakona o prekršajima, licu koje je novčanom kaznom osuđeno za prekršaj nije bilo dozvoljeno izdavanje dozvola ili uverenja u organima uprave (npr. izdavanje vozačke i saobraćajne dozvole, registarskih nalepnica i tablica, itd.), sve dok u potpunosti ne izmiri sve novčane kazne i sudske troškove koji su upisani u Registru novčanih kazni.

Po oceni Ustavnog suda osporeni član Zakona o prekršajima nije bio saglasan sa Ustavom jer je isti propisivao dodatni uslov za izdavanje dokumenata u vezi sa motornim vozilom, koji je važio samo za prekršajno kažnjeno lice, a ne i za ostale vlasnike vozila, i kojim je suštinski bila propisana dodatna kazna samo za vlasnika vozila koji je učinio prekršaj, a ne i na ostale učinioce prekršaja koji nemaju vozilo. Time su vlasnici vozila dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na lica koja nemaju vozilo, što je suprotno odredbama Ustava, koje jemče jednakost svih lica pred Ustavom i zakonom.

 

TSG ADVOKATI

TSG