Normalizovan rad sudova, rokovi ponovo teku

Zaključkom Visokog saveta sudstva od 7. maja 2020. godine definisano je da su se stekli uslovi za normalizaciju rada sudova počev od 11. maja 2020. godine, imajući u vidu da je Narodna skupština Republike Srbije dana 6. maja 2020. godine donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 65 od 6. maja 2020. godine). Svi sudovi u Srbiji počev od 11. maja 2020. godine održavaju ročišta u redovnom obimu, uz poštovanje obaveznih zdravstvenih mera zaštite, kao i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u prostorijama suda.

Danom ukidanja vanrednog stanja (6. maj 2020. godine) prestala je da važi i Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS“ br. 38/2020 od 20. marta 2020. godine), koja je predviđala zastoj određenih vrsta rokova u vezi sa sudskim postupcima tokom trajanja vanrednog stanja. To znači da se tok svih rokova, koji su bili u zastoju tokom vanrednog stanja, nastavlja počev od 7. maja 2020. godine, a vreme koje je isteklo pre zastoja roka se uračunava u zakonom propisani rok.

Više o propisima o redukciji rada sudova i zastoju rokova za vreme vanrednog stanja, možete pročitati u našoj COVID-19 vesti  09

Smanjen obim rada sudova u Srbiji i zastoj rokova u sudskim postupcima

 

TSG ADVOKATI

TSG