Novi Carinski zakon u Republici Srbiji

Skupština Republike Srbije je usvojila novi Carinski zakon (Sl.Glasnik RS 95/2018), koji će početi da se primenjuje od 17.06.2019. godine.

Razlog za donošenje novog zakona jeste usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavnom regulativom Evropske unije, prvenstveno novim Carinskim zakonom Unije koji je stupio na snagu 30.10.2013. a počeo da se primenjuje od 01.05.2016. godine.

Deklarisani ciljevi novog Carinskog zakona u Srbiji su:

1. kompletan prelazak na bezpapirno poslovanje i potpuno elektronsko okruženje;

2. pojednostavljenje carinskih pravila i procedura i efikasnije carinsko poslovanje u skladu sa savremenim potrebama;

3. obezbeđivanje veće pravne sigurnosti, predvidljivosti i jednoobraznosti poslovanja.

TSG ADVOKATI

TSG