Održan webinar Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

Naša advokatica Aleksandra Rajić i diplomirana pravnica Anđelija Milićević održale su dana 28.01.2021. godine webinar u saradnji sa dugogodišnjim partnerima iz Slovenačkog poslovnog kluba i predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Učesnici webinara su imali priliku da se upoznaju sa procedurom zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na sam postupak pred Nacionalnom službom za zapošljavanje, na vrste radnih dozvola i rokova koji u samoj proceduri moraju biti propraćeni

Tokom trajanja webinara učesnici su se upoznali i sa novinama u pogledu načina na koji će strani državljani podnositi zahteve za odobrenje privremenog boravka i izdavanje radne dozvole. Po izlaganju naših predavača, učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i uključe se u diskusiju, kao i da podele svoja iskustva u načinu na koji se procedura zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji odvija.

TSG ADVOKATI

TSG