14. 03. 2018.

HR radna grupa "Novine Zakona o radu"

Aktuelnosti Mart 2018
07. 02. 2018.

Seminar "Medijacija u privredi u RS"

Aktuelnosti Februar 2018
24. 01. 2018.

Praksa Privrednog Apelacionog suda usvojila pravni stav TSG

TSG praksa - Izmena sudske prakse
15. 01. 2018.

TSG na Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement

Aktuelnosti Januar 2018
28. 10. 2017.

Lizing zaposlenih – nemačka i srpska praksa

Aktuelnosti Oktobar 2017
01. 09. 2017.

TSG aktivno učestvuje u izmenama Zakona o privrednim društvima

TSG praksa Korporativno pravo
26. 07. 2017.

Google-u izrečena rekordna kazna

Aktuelnosti Jul 2017
02. 05. 2017.

Direktor u Srbiji mora imati ugovorenu naknadu za rad

TSG Praksa - Radno pravo
27. 04. 2017.

Republika Srbija objavila javni poziv za podsticajna sredstva

TSG Praksa - Podsticajna sredstva
10. 04. 2017.

U fokusu: HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia 

TSG Praksa - Zaštita konkurencije

TSG