12. 06. 2018.

GDPR predavanje u organizaciji TSG i SPK

Aktuelnosti Jun 2018
15. 05. 2018.

TSG na CBBL panelu "Odgovornost direktora"

Aktuelnosti Maj 2018
08. 05. 2018.

Uspešna saradnja TSG i Pravnog fakulteta u Beogradu

Aktuelnosti Maj 2018
26. 04. 2018.

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

TSG interviju za portal eKapija
25. 04. 2018.

Seminar "Antitrust Damages"

Aktuelnosti April 2018
14. 03. 2018.

HR radna grupa "Novine Zakona o radu"

Aktuelnosti Mart 2018
07. 02. 2018.

Seminar "Medijacija u privredi u RS"

Aktuelnosti Februar 2018
24. 01. 2018.

Praksa Privrednog Apelacionog suda usvojila pravni stav TSG

TSG praksa - Izmena sudske prakse
15. 01. 2018.

TSG na Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement

Aktuelnosti Januar 2018
28. 10. 2017.

Lizing zaposlenih – nemačka i srpska praksa

Aktuelnosti Oktobar 2017

TSG