TSG radni doručak „Medijacija u arbitražnom postupku“

TSG Advokati su održali zajedno sa Komorom italijansko-srpskih privrednika dana 30. januara 2019. god. radni doručak sa preko 20 kompanija komore na temu:

„Efikasno rešavanje sporova – Medijacija u arbitražnom postupku“. 

 

Ljubica Tomic, partner u TSG advokati je prezentovala arbitražno rešavanje sporova kao mogućnost rešenja privrednih sporova.

Predstavljen je model medijacije kao načina rešavanja sporova od strane našeg gosta g. Leonardo D’Urso, medijator, suosnivač i direktor ADR Centra, član radne grupe za medijaciju CEPEJ pri Savetu Evrope.

Hibridni postupci rešavanja sporova: Med-Arb i Arb-Med su prezentovani od strane gosta gdina Blaže Nedića, koji je advokat, medijator Svetske banke i JAMS International i Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Nakon uvodnih prezentacija usledila je živa diskusija među učesnicima i kompanijama koje su zainteresovane da svoje sporove efikasno rešavaju.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG