Rešenje za strance koji su upućeni na rad u Srbiju duže od godinu dana

Da li postoji rešenje ukoliko se javi potreba za radnim angažovanjem stranog državljanina u Srbiji nakon proteka maksimalnog roka na koji stranac može biti upućen na rad u Republiku Srbiju (godinu dana/dve godine)?

Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike Srbije. Ova vrsta radne dozvole izdaje se za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, ali ne duže od godinu dana. Radna dozvola za upućena lica se može produžiti najduže do dve godine ili, ukoliko Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, u skladu sa uslovima i za period utvrđen tim sporazumom. (Član 19 Zakona o zapošljavanju stranaca)

Stav Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je da strani državljani po proteku gore navedenog roka mogu biti radno angažovani po osnovu zapošljavanja.

Međutim, imajući u vidu da strani državljani često žele da ostanu u radnom odnosu kod stranih poslodavaca kako ne bi ostali uskraćeni za razne pogodnosti i socijalno osiguranje matične zemlje, u slučaju potrebe za radnim angažovanjem upućenih lica u trajanju dužem od godinu dana/dve godine, strani državljani mogu u Srbiji da zaključe Ugovor o dopunskom radu i na taj način prevaziđu vremensko ograničenje u trajanju upućivanja uz ostanak u radnom odnosu kod stranog poslodavca. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-00386/2018-24 od 26.06.2018. godine).

TSG ADVOKATI

TSG