Sme li više od pet zaposlenih da rade u zatvorenom prostoru?

Naredbom koja je stupila na snagu 21.03.2020 propisano je da se u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima – kada se istovremeno okuplja više od pet lica (Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru „Sl. glasnik RS“, br. 39/2020, dalje: „Naredba“).

Javno okupljanje, u smislu Zakona o javnom okupljanju, jeste okupljanje više od 20 lica radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja državnih, političkih, socijalnih i nacionalnih uverenja i ciljeva, drugih sloboda i prava u demokratskom društvu. Okupljanjem smatraju se i drugi oblici okupljanja kojima je svrha ostvarivanje verskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa.

Mesto okupljanja, u smislu pomenutog zakona, jeste svaki prostor koji je bez uslova ili pod istim uslovima, dostupan individualno neodređenom broju lica. Zatvoreni prostor je prostor, objekat ili prostorija ograđena ili označena, u kojoj se vrši okupljanje i u koju se može ući ili iz nje izaći samo na za to određenom mestu.

Imajući u vidu navedene odredbe, ova Naredba se ne odnosi na zaposlene koji rade u poslovnim prostorijama poslodavca (kao što je na primer fabrika, hala), jer se u konkretnom slučaju ne radi o javnom okupljanju. Zaposleni svojim dolaskom na posao ne izražavaju, ne ostvaruju i ne promovišu državna, politička, i dr. uverenja i ciljeve, niti ostvaruju verske, kulturne i druge interese odnosno svrhe. U prilog tome govori i činjenica da poslovne prostorije poslodavca kao mesto okupljanja zaposlenih, nije prostor koji je dostupan individualno neodređenom broju lica, već samo tačno određenim licima tj. zaposlenima.

 Na primer, fabrika jeste bez sumnje zatvoreni prostor, ali dolazak zaposlenih i obavljanje rada u tom prostoru se ne smatra javnim okupljanjem i time ova Naredba ne može da se primeni na rad zaposlenih u poslovnim prostorijama poslodavca.

TSG tim će vas obaveštavati u kontinuitetu o novostima na ovu i druge relevantne teme tokom vanrednog stanja u Republici Srbiji koje je uvedeno zarad sprečavanja širenja koronavirusa.

Budite slobodni da nas kontaktirate u slučaju da imate dodatna pitanja.

Ukidanjem vanrednog stanja uvedenog usled pandemije virusa COVID-19 u Republici Srbiji dana 06.05.2020. ova Naredba je stavljena van snage. Više o tome ovde

TSG ADVOKATI

TSG