Stečaj preduzetnika

Ministarstvo privrede je formiralo radnu grupu koja za cilj ima izradu predloga nacrta zakona koji će uređivati stečaj preduzetnika, u skladu sa Programom za rešavanje problematičnih kredita za period od 2018. do 2020. godine Vlade Republike Srbije, a koji će regulisati pitanje stečaja preduzetnika. Naime, Zakon o stečajnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004 i 85/2005 – dr. zakon) iz 2004. godine predviđao je mogućnost pokretanja stečajnog postupka preduzetnika, ali kako taj institut u praksi nije doživeo svoju primenu, isti je ukinut Zakonom o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) 2010. godine.

Srpsko stečajno zakonodavstvo bi ovakvim zakonskim rešenjem bilo upotpunjeno, te se teži tome da se sam stečaj preduzetnika odvija brzo i efikasno. Treba naglasiti da bi ovakav iskorak u srpskom zakonodavstvu mogao da znači i skoro regulisanje ličnog bankrotstva. Postavlja se pitanje kada će postojati mogućnost da se pokrene stečaj nad preduzetnikom. Na nivou radne grupe raspravlja se o uslovu da iznos dugovanja preduzetnika mora biti viši od 50.000,00 evra. Upravljanje stečajem preduzetnika biće povereno administratoru, čija je funkcija identična onoj koju poseduje stečajni upravnik u postupku stečaja privrednih društava, te bi isti vršio popis dugova, poverilaca i imovine preduzetnika.

Ostaje nepoznato da li će ovakvo zakonsko rešenje implementirati u postojeći Zakon o stečaju ili će se formulisati poseban zakon koji će regulisati način na koji će se odvijati stečajni postupak preduzetnika. Budući da je institut preduzetnika predviđen Zakonom o privrednim društvima, te da predstavlja institut koji je prema svim svojim karakteristikama između pravnih i fizičkih lica, gotovo je izvesno da će ovaj zakon pretrpeti izmene i dopune u ovom pogledu.

TSG ADVOKATI

TSG