TSG advokat Dušan Pejkić koautor studije o nenaplativim potraživanjima

Sa velikom radošću objavljujemo da je naš kolega, član TSG tima, advokat Dušan Pejkić koautor publikacije objavljene na engleskom jeziku

Analysis of Obstacles to Sales of Non-Performing Receivables of Serbian MSMEs
(„Analiza prepreka prodaji nenaplaćenih potraživanja srpskih mikro, malih i srednjih preduzeća“)

Analiza je objavljena uz podršku i u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation SDC) i Balkanskim centrom za regulatornu reformu. Tim istraživača i autora ove publikacije, pored Dušana Pejkića, čine profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Radulović i Slobodan Trivić, Stefan Dragutinović, Miljan Savić i Aleksandra Čvorović.

Tržište nenaplaćenih potraživanja autorski tim sagledao je iz nekoliko aspekata: ekonomski, pravni, poreski, dok sama publikacija sadrži i određene predloge i smernica na polju daljeg regulatornog razvoja ove oblasti u Republici Srbiji.

Raduje nas što je ova publikacija predstavljena stručnoj javnosti kao sjajan interdisciplinarni vodič i prikaz ove dinamične oblasti. Više o celom projektu možete saznati na sajtu Naplatidug.rs

Sažetak publikacije pročitajte ovde. eBook publikaciji možete pristupiti ovde

TSG ADVOKATI

TSG