TSG Advokati na panelu „Da li je moguće poslovanje mimo ESG principa?“

U Beogradu je 1. juna 2023. godine u hotelu „Hyatt“ održana

IV Regionalna konferencija „Rizici novog doba – održivost i izdržljivost”

 

u organizaciji platforme Be Risk Protected.

Oči korporativnog sveta danas su okrenute prema ESG ciljevima (Environmental, Social, Governance). Teško je i zamisliti, kako u skorijoj budućnosti, tako već i danas, odgovorne kompanije koje svoje aktivnosti ne usmeravaju prema prirodi, brizi o ljudima i  visokim standardima u upravljanju.

Konferencija je okupila veliki broj učesnika: od top menadžmenta kompanija, ESG/CSR menadžera, risk-menadžera, HR-menadžera – do strategijskih i menadžera za korporativne komunikacije.   

Na konferenciji je, između ostalog, bilo reči o sudbini kompanija koje posluju mimo ESG principa, postavljanju valjane ESG strategije, o sajber bezbednosti i otpornosti uz pomoć veštačke inteligencije, o finansijskoj zaštiti od sajber rizika, kao i o tome kako zadržati likvidnost i neometano poslovati u turbulentnim vremenima.

U drugom delu, bilo je reči o održivom poslovanju u neodrživom okruženju i o tome kako zapravo pomiriti ESG zahteve sa globalnim poslovnim okruženjem koje karakteriše veliki broj rizika. Takođe, učesnici su razgovarali o tome kako sačuvati mentalno zdravlje zaposlenih.    

TSG managing partner Ljubica Tomić učestvovala je na panelu

„Kakva je sudbina onih koji nastave da posluju mimo ESG principa održivosti“

 

zajedno sa Nikolom Đukićem, (predsednikom IO – UNIQA neživotno osiguranje), Sonjom Miladinovski (direktorkom za okvir upravljanja rizicima i koordinaciju ESG rizika – OTP banka), Leom Pandžićem (direktorom Direkcije za održivi razvoj – DDOR osiguranje) i Jasminom Pešović (menadžerkom kvaliteta i operativne održivosti – Bambi).

Na panelu je bilo reči o odnosu kupaca prema ESG politikama kompanija, da li je moguće poslovati u Srbiji mimo ESG principa iako nisu deo domaće regulative, koliko strani partneri i investitori vode računa o ESG principima prilikom izbora svojih partnera u Srbiji, kao i koja je budućnost kreditnog finansiranja, bankarskih garancija i drugih bankarskih proizvoda u kontekstu ESG provere kompanija. Ljubica Tomić doprinela je živoj diskusiji izloživši pravni okvir za ESG poslovanje sa Srbijom, Nemačkom i EU. Diskusiji su značajno doprineli primeri iz nemačkog pravnog okvira i trenutne poslovne prakse, što je, imajući u vidu važnost srpsko-nemačkih poslovnih odnosa, veoma koristan osvrt za srpsku privredu.

TSG advokati su ponosni partneri i ovogodišnje Regionalne konferencije – čestitamo timu organizatora na ovom sjajnom događaju!

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG