TSG & CBBL: Covid-19 i uticaj na ugovore o zakupu u privredi

TSG advokati su u uglednom nemačkom časopisu “Immobilien & Finanzierung” zajedno sa još 22 zemlje iz CBBL mreže objavili prilog na temu

„Covid-19 i uticaj na ugovore o zakupu u privredi“

 

objašnjavajući pravna rešenja Republike Srbije. 

Priloge svih zemalja možete pronaći ovde (stranica je dostupna samo na nemačkom jeziku)

TSG ADVOKATI

TSG