TSG na panelu „Šta nam donose izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji?“

U Beogradu je 23. oktobra 2023. godine u hotelu „Hyatt“ održana panel diskusija na temu:

„Šta nam donose izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji?“

u organizaciji TSG Advokati Beograd i pravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore AHK.

Naš Partner Predrag Groza je imao čast da rukovodi panel diskusijom u kojoj su učestvovali Aleksandra Damnjanović (državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), Miloš Bjelanović (načelnik odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu), Goran Andrić (predstavnik Javnobeležničke komore javni beležnik), kao i predstavnici advokatskih kancelarija SOG u saradnji sa Kinstellar, JPM & Partners i Wolf Theiss.

U prvom delu panela, bilo je reči o najaktuelnijoj izmeni koja je stupila na snagu, a tiče se ukidanja Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Na ovaj način mnoga pravna lica koja su godinama bila u nerešivoj situaciji, moći će da izvrše konverziju po novom postupku i uslovima koji su predviđeni ovim Zakonom. Državna sekretarka se osvrnula na osnivanje novog organa, Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, čije je osnivanje predviđeno Zakonom. Navedena Agencija će biti osnovana krajem godine i imaće brojne nadležnosti.

Predstavnik Republičkog geodetskog zavoda se osvrnuo na ulogu katastra u procesu konverzije, a govorio je i o načinu rešavanja predmeta i postupanju u skladu sa novim odredbama Zakona, dok je javni beležnik Goran Andrić dao svoj profesionalni osvrt na novu ulogu koja će biti dodeljena javnim beležnicima, a tiče se izdavanja informacije o lokaciji.

Dodatno, stručni osvrt na izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji dali su i predstavnici advokatskih kancelarija koji su govorili o problemima sa kojima se investitori suočavaju i o tome kakav će uticaj ovaj Zakon imati na njih, bespravnoj gradnji i načinima na koji je sprečiti, ali i o zelenoj agendi.

Novim odredbama Zakona dodatno su razrađeni pojmovi zelene gradnje, sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, uvedeni su novi instituti, izvršena je delegacija pojedinih nadležnosti državnih organa i izvršeno je usklađivanje srpskog zakonodavstva.

Više o izmenama i dopunama koje su stupile na snagu možete pročitati u našem NL 134.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG