TSG na Pravnom fakultetu u Beogradu: Praksa advokatskog rasuđivanja

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza je ostvarila saradnju sa Institutom za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju, sa Društvom sudija Srbije i Centrom za pravosudna istraživanja, sa kojima učestvuje u organizaciji kursa na temu „Teorija i praksa pravnog rasuđivanja“ od 7-9. marta 2016. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

U okviru ovog kursa, na Pravnom fakultetu u Beogradu dana 8.3. 2016., advokat Ljubica Tomić, drži predavanje na temu „Praksa advokatskog rasuđivanja“.

TSG ADVOKATI

TSG