Uspešna saradnja TSG i Pravnog fakulteta u Beogradu

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju i u saradnji sa Centrom za pravosudna istraživanja (CEPRIS) i Advokatskom kancelarijom TSG Tomić Sinđelić Groza održao se kurs na temu

„Teorija i praksa pravnog rasuđivanja“

 

od 07-11. maja 2018. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Više detalja ovde

TSG ADVOKATI

TSG