Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

31. 01. 2018.

Nakon tri godine: nove izmene i dopune Zakona o stečaju

Newsletter 102

 Nove izmene i dopune Zakona o stečaju

Nakon izmena i dopuna Zakona o stečaju iz avgusta 2014. godine, u Srbiji je ponovo u značajnoj meri izmenjena stečajnopravna regulativa novim izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koje su u primeni od 25. decembra 2017. godine.

Značajna novina u pogledu „preduzimanja radnji od izuzetnog značaja“ ogleda se u obavezi stečajnog upravnika da prilikom izdavanja u zakup imovine opterećene razlučnim/založnim pravom, pored saglasnosti odbora poverilaca sada mora pribaviti i saglasnost razlučnog/založnog poverioca koji učini verovatnim da svoje obezbeđeno potraživanje može namiriti iz imovine koja je predmet razlučnog prava.

Izmena kojom se takođe pogoduje uloga razlučnog poverioca odnosi se na strukturu odbora poverilaca, budući da taj organ sada mora imati i jednog predstavnika iz reda razlučnih poverilaca, kojeg biraju razlučni poverioci na prvom poverilačkom ročištu. Time je razlučnim poveriocima data mogućnost da aktivno učestvuju u donošenju odluka odbora poverilaca, što je značajno zbog činjenice da su interesi stečajnih i interesi razlučnih poverilaca neretko u suprotnosti.

U pogledu donošenja odluke o bankrotstvu na prvom poverilačkom ročištu novina je što je procenat glasova poverilaca potrebnih za donošenje odluke o bankrotstvu smanjen na 50% od ukupne vrednosti potraživanja svih poverilaca, umesto ranijih 70%.

Zakon detaljnije reguliše institut ovlašćenog stručnog lica – procenitelja, u smislu da to mora biti lice koje poseduje licencu za vršenje odgovarajuće vrste procena u skladu sa posebnim zakonom, a ukoliko poseban zakon ne postoji, to može biti i odgovarajući sudski veštak.

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG