Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

01. 07. 2014.

Podsticajna sredstva za direktne investicije u Republici Srbiji

Newsletter 63

Republika Srbija je u 2014. godini donela novi podsticajni program za green-field i brown-field projekte u Srbiji, čiji je osnov Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014) koja je stupila na snagu 24.05.2014. (dalje: „Uredba“).

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuju se u odnosu na:

  • opravdane troškove ulaganja (ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva koja su definisana Uredbom);
  • ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta.

fdfdf

Ovakvo određivanje visine sredstava predstavlja razliku u odnosu na raniju uredbu o privlačenju direktnih investicija koja je predviđala bodovni sistem.

U skladu sa navedenim, Uredba predviđa limit visine sredstava koja se dodeljuju na sledeći način:

  • za opravdane troškove ulaganja do 50 mil. EUR- limit dodeljenih sredstava je do 50% tih troškova, a izuzetno se može povećati za male privredne subjekte za još najviše 20%, a za srednje privredne subjekte za još najviše 10%;
  • za deo opravdanih troškova ulaganja od 50- 100 mil. EUR- limit dodeljenih sredstava je do 25% tih troškova;
  • za deo opravdanih  troškova ulaganja veći od 100 mil. EUR- limit dodeljenih sredstava je do 17% tih troškova (čl.5 Uredbe).

fdfdf

Korisnik sredstava je dužan da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava (čl.6 Uredbe).

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG