Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

15. 01. 2015.

Obaveza pribavljanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Newsletter 69

Finansijski izveštaji od sada samo sa elektronskim potpisom


Prelazne i završne odredbe Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013) propisuju da se na finansijske izveštaje, koji
se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine, primenjuju odredbe o obaveznom snabdevanju istih kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao obaveznim elementom finansijskog izveštaja u smislu dostavljanja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre. U vezi sa tim, odluke o usvajanju finansijskih izveštaja moraju biti snabdevene elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

U tom smislu ukazujemo na novonastalu obavezu zakonskog zastupnika malih, srednjih i velikih pravnih lica da na zakonom i podzakonskim aktima propisan način stekne kvalifikovani elektronski sertifikat, i u vezi sa tim elektronski potpis. (Zakon o elektronskom potpisu, „Službeni glasnik RS“, br. 135/2004).

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG