Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

17. 04. 2015.

Podsticajna sredstva za direktne investicije u Republici Srbiji

Newsletter 75

Republika Srbija nastavlja kontinuitet u pogledu podsticajnih sredstava, te je u 2015. godini donela novi podsticajni program za green-field i brown-field projekte u Srbiji čiji je osnov Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 28/2015) koja je stupila na snagu 21.03.2015. godine (dalje: „Uredba“). Zanimljivo je da se Uredbom sada izričito priznaju kao ulaganje i troškovi kupovine imovine privrednog subjekta koji je prestao sa radom ili bi prestao sa radom, po tržišnim uslovima od trećeg lica (čl.3.5 Uredbe). To znači da bi potencijalno pribavljanje imovine u privatizaciji ili stečaju (tzv.asset deal) bilo priznato kao opravdani trošak ulaganja u smislu Uredbe.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuju se u odnosu na opravdane troškove ulaganja koji predstavljaju:

  • ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (skrećemo pažnju da su Uredbom ovakva ulaganja preciznije definisana nego ranijih godina, kao i metodi i načini dokazivanja i provere ulaganja), ili

     

  • troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta (čl.5.1 i čl.3 Uredbe).

     

Ovakvo određivanje predstavlja tek neznatnu razliku u odnosu na raniju uredbu o privlačenju direktnih investicija iz 2014. godine.

U skladu sa navedenim, Uredba predviđa limit vrste i visine sredstava koja se dodeljuju na sledeći način…

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG