Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 06. 2015.

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Newsletter 77

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2015) (u daljem tekstu: „Zakon“), koji stupa na snagu dana 01. januara 2016. godine.

Ovom prilikom ukazaćemo na najvažnija normativna rešenja i mehanizme zaštite prava stranaka na suđenje u razumnom roku propisane Zakonom.

I. Uvod

Ustavom Republike Srbije proklamovano je pravo na pravično suđenje, kao jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda, oličeno u ustavnoj garanciji svim građanima da „nezavisan, nepristrastan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njihovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njih” (član 32. stav 1. Ustava)“.

Prilikom donošenja Zakona, kao osnovni cilj istaknuta je namera zakonodavca da se na ovaj način, u pravni poredak RS, pored postojećih (čija je delotvornost, zaključuje se, očigledno upitna), uvedu i dopunska pravna sredstva kojima će se dodatno osnažiti postojeći normativni mehanizmi zaštite prava građana na suđenje u razumnom roku.

II.  Proklamovana svrha Zakona

Svrha Zakona jeste da pruži sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (uključujući i tokom tužilačke istrage u krivičnom postupku) i time predupredi nastajanje povreda prava na suđenje u razumnom roku.

 

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG