Saša Sinđelić

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 64 202 61 16

Faks: +381 11 3285 208

sasa.sindjelic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 07. 2015.

Izmene Zakona o hipoteci

Newsletter 78

Izmene Zakona o hipoteci, koje su stupile na snagu 16. jula 2015. godine, objavljene u Službenom Glasniku br. 60/2015, imaju pre svega za cilj da dovedu do reafirmacije vansudskog postupka namirenja i većeg stepena pravne i ekonomske s igurnosti učesnika u poslovima koji se odnose na uspostavljanje i realizaciju hipoteke kao sredstva obezbeđenja potraživanja, kao i da sa druge strane pojedinim zakonskim rešenjima zaštite dužnike odnosno vlasnike hipotekovanih nepokretnosti.

Reafirmacija vansudskog postupka namirenja je postignuta, pre svega izmenama koje se odnose na prestanak hipoteke u slučaju vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti, a samim tim i na postupak vansudske prodaje kao načina namirenja potraživanja hipotekarnog poverioca.

Naime, prethodnim zakonskim rešenjem je bilo propisano da nakon sprovedene vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti, prava docnijih hipotekarnih poverilaca ostaju rezervisana, što je ujedno podrazumevalo i zadržavanje prava docnijih poverilaca na namirenje iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti.

Ovakvo zakonsko rešenje je de facto ograničilo domašaj i smisao reliazacije vansudske hipoteke na slučajeve realizacije hipoteke u odnosu na nepokretnosti na kojima je bio izvršen upis samo jednog poverioca, a što je sa druge strane favorizovalo postupak sudske javne prodaje, koja je podrazumevala da hipoteka prestaje i da se vrši ispis svih hipotekarnih poverilaca na osnovu pravosnažne sudske odluke o namirenju hipotekarnih poverilaca.

 

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG