Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 11. 2015.

Dodela građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne

Newsletter 81

Vlada Republike Srbije je usvojila podsticajne izmene Uredbe na osnovu koje se građevinsko zemljište u javnoj svojini može bez naknade (ili po ceni manjoj od tržišne) otuđiti ili dati u zakup investitorima (Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti, koje su objavljene u Službenom glasniku RS, br. 88/2015 i koje su stupile na snagu 24.10.2015. godine, u daljem tekstu: „Uredba“)

Novina je u tome što Uredba menja ograničavajuće pravilo da se građevinsko zemljište može otuđiti bez naknade (ili po ceni nižoj od tržišne) samo ako sticalac prihvati obavezu da na predmetnom građevinskom zemljištu izgradi objekat, čija površina odgovara maksimalnoj bruto razvijenoj građevinskoj površini objekta predviđenog planskim dokumentom.

U praksi navedena odredba praktično onemogućava otuđenje zemljišta u javnoj svojini bez naknade u cilju razvoja industrijskih ili proizvodnih objekata jer industrijski i proizvodni objekti po prirodi stvari ne ispunjavaju gore navedeni uslov.

Novim izmenama Uredbe koriguje se navedena norma u smislu da se navedeno ograničenje (obaveza maksimalne bruto površine objekta iz planskog dokumenta) ne odnosi na izgradnju proizvodnih objekata.

Ovom izmenom se otvaraju mogućnosti za nastavak tradicije privlačenja direktnih investicija i podsticaja kroz dodelu zemljišta bez naknade za proizvodne delatnosti investitorima.

Za pitanja i detaljna pojašnjenja možete nas kontaktirati preko i-mejl adresa: office@tsg.rs

TSG