Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 12. 2015.

Bezbednost i zdravlje na radu

Newsletter 84a

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji je stupio na snagu 13. novembra 2015. godine.

Prilikom donošenja izmena Zakona zakonodavac se uglavnom oslonio na rešenja sadržana u Direktivi 89/391/EEZ o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu („Direktiva“) i drugim srodnim direktivama iz ove oblasti.

Ovom prilikom ukazujemo na najinteresantnije zakonske novine.

I. Proširivanje pojma poslodavca

Jednu od značajnih izmena predstavlja preciznije definisanje pojma poslodavca, u smislu da se sada poslodavcem smatraju i određene kategorije fizičkih lica, uz izuzetak u pogledu nosilaca domaćinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

II. Uvođenje dodatnih obaveza poslodavcima

a) Preduzimanje mera zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju

Novinu predstavlja uvođenje obaveze poslodavcima da obezbede odgovarajuće mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju u skladu sa posebnim zakonom, što će biti preciznije definisano posebnim podzakonskim propisom.

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG