Kontakt

Tel:

Faks:

19. 05. 2016.

Novi zakon o zadrugama

Newsletter 89

Novi zakon omogućava zadrugama da obavljaju sve delatnosti i nalaže obavezu upisa zadružne svojine u katastar

Zadruge i zadružni savezi moći će od januara naredne godine, osim do sada uobičajenih delatnosti (zemljoradnička, poljoprivredna, stambena, studentsko-omladinska), da obavljaju i sve druge delatnosti koje nisu zabranjene zakonom.

Šta su vlasnici zadruga i zadružnih saveza dužni da urade do ovog datuma?

1. Postojeće zadruge i zadružni savezi dužni su da usklade svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte sa odredbama novog Zakona o zadrugama najkasnije do 07. januara 2017. godine, te da izvršene promene registruju kod Agencije za privredne registre u roku od 15 dana od njihovog stupanja na snagu.

Ukoliko se po isteku navedenog roka ustanovi da postojeća zadruga nije organizovana u skladu sa novim zakonom, Agencija za privredne registre će po službenoj dužnosti sprovesti postupak prinudne likvidacije i brisanja zadruge iz registra.

2. Novim zakonom detaljno je regulisano na koji način i u kojim rokovima će se vršiti prevođenje upisane društvene svojine u zadružnu. Ovo je naročito važno zbog činjenice da zadruge, koje su imaoci prava na imovini koja je upisana kao društvena ili javna svojina, do upisa zadružne svojine ne mogu raspolagati tom imovinom.

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG