Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

19. 05. 2016.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Newsletter 91

Koje novine donosi novi Zakon?

Od 1. jula 2016. godine u Srbiji će se primenjivati novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju koji donosi značajne i brojne promene u postupku izvršenja. Najvažniji razlozi za donošenje novog Zakona su: slaba efikasnost u postupcima izvršenja, veliki broj započetih i nerešenih predmeta u sudovima, odsustvo jedinstva sudske prakse, kao i opšte nezadovoljstvo poverilaca (ali i dužnika) u pogledu sistemskih rešenja sprovođenja izvršenja.

Koncepcijski najvažnija novina u Zakonu jeste da u najvećem broju slučajeva izvršenje ne sprovodi sud, već javni izvršitelj. Sud ima isključivu nadležnost u sprovođenju izvršenja samo u četiri vrste izvršnih postupaka: izvršenje zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari; izvršenje potraživanja koja se sastoje u činjenju, nečinjenju ili trpljenju; izvršenje u vezi s porodičnim odnosima; i izvršenje vraćanjem zaposlenog na rad.

Najznačajnija novost, kada je reč o procesu izvršnog postupka, je uvođenje dvostepenosti postupka. Po novom Zakonu žalba je osnovni pravni lek za pobijanje rešenja suda ili javnog izvršitelja. Prigovor kao pravni lek zadržan je sa ograničenom primenom i moguće ga je podneti protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i protiv procesnih rešenja koja u toku postupka donosi sud ili javni izvršitelj. Novim Zakonom produžen je rok za podnošenje žalbe i prigovora na 8 dana (umesto dosadašnjih 5 radnih dana).

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG