Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

29. 09. 2016.

Rešavanje sporova posredovanjem brže i jeftinije od sudskih postupaka

Newsletter 94

Zašto izabrati posredovanje u rešavanju sporova pre obraćanja sudu?

Sudski postupci mogu da budu previše dugi, skupi, neefikasni i bez mogućnost stranaka da sa izvesnošću anticipiraju konačnu odluku suda.

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. Glasnik RS“, br. 55/2014) strankama daje mogućnost da u pregovorima, uz učešće ovlašćenog posrednika, dođu do rešenja za međusobni sporni odnos i, na taj način, izbegnu sudski postupak. Ovaj alternativni postupak se zasniva na načelima dobrovoljnosti, ravnopravnosti i mogućnosti učestvovanja samih stranaka u koncipiranju i definisanju konačnog rešenja. Ujedno, postupak posredovanja je neformalan, relativno kratak i poverljiv, te stranke mogu doći do kompromisnog rešenja u razumnom roku, uz istovremenu zaštitu tajnosti njihovog poslovanja i očuvanje reputacije .

Izdvajamo nekoliko ključnih prednosti posredovanja:

 • Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja može imati snagu izvršne isprave, pod uslovom da je overen kod javnog beležnika i da sadrži odredbu kojom se dužnik saglašava da poverilac, nakon dospelosti potraživanja, može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja na osnovu tako zaključenog sporazuma;

   

 • Predlozi, mišljenja i stavovi stranaka, spremnost da se prihvati predloženi način rešavanja spornog odnosa, isprave podnete isključivo za potrebe posredovanja, kao i iskazi svedoka, ne mogu se kasnije upotrebiti u drugim sudskim, arbitražnim ili drugim postupcima, čime se strankama  pruža mogućnost da konstruktivno učestvuju u pregovorima bez straha da će njihova inicijativa i otvorenost biti iskorišćeni protiv njih samih u eventualno drugom postupku;

   

 • Pokretanjem postupka posredovanja nastupa zastoj zastarelosti potraživanja i posebnih rokova za podnošenje tužbe, najduže do 60 dana;

   

 • Stranke mogu biti oslobođene od plaćanja određenih sudskih odnosno administrativnih taksi, ukoliko je sporazum o rešavanju spora putem posredovanja postignut tokom trajanja sudskog postupka.

   

Ukoliko se odlučite za ovakav vid efikasnijeg alternativnog rešavanja spora, naša kancelarija vam nudi profesionalne i sveobuhvatne usluge naših licenciranih medijatora.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili saveti o alternativnim načinima rešavanja sporova, možete se obratiti na office@tsg.rs 

TSG