Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

06. 02. 2017.

Šta se menja u procesu dodele podsticajnih sredstava? 

Newsletter 96

Srbija je na listi Doing business Svetske banke za 2017. godinu napredovala 7 mesta u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 47 mestu globalne liste. Da li će se ovaj trend rasta nastaviti zavisi i od atraktivnosti i mogućnosti koje naša država stvara za ulaganja i prevashodno koje stvara kao podsticaj investicijama. 

U tom smislu, poslednjeg dana 2016. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 110/2016, dalje: Uredba) i ona sadrži nekoliko bitnih novosti u odnosu na prethodnu uredbu. Može se reći da se u brojnim materijalnim aspektima nova uredba naslanja na prošlogodišnju, ali i unosi određena pojašnjenja i preciziranja, kao i novine na koje ćemo skrenuti pažnju. 

Nova Uredba ukida pojam “ulaganje od lokalnog značaja” koji je postojao u prošlogodišnjoj uredbi i koji je upućivao na mogućnost lokalne samouprave da svojim programom lokalnog ekonomskog razvoja definiše kriterijume po kojima ulaganje na njenoj teritoriji jeste “ulaganje od lokalnog značaja”. Međutim, zadržava se suštinski sličan institut kroz redefinisani “pojam ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju”, po kome je ulaganje od posebnog značaja i ono koje se realizuje na teritoriji jedinice lokalne samouprave i koje podstiče realizaciju razvojnih prioriteta u funkciji povećanja konkurentnosti. Odluku kojom se utvrđuje razvojni prioritet donosi sama skupština lokalne samouprave (čl. 16 st.1 tač.2 Uredbe). 

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG