Ivana Stefanović

Senior Lawyer

Kontakt

Tel: +381 11 3285 175, Mob.: +381 64 668 83 60

Faks: +381 11 3285 198

ivana.stefanovic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 12. 2015.

Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita

Newsletter 84b

I. Uvod

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 91/2015) koji je stupio na snagu dana 13.11.2015. godine, i počinje da se primenjuje od 13.01.2016. godine.

Predmetnim zakonom se uređuju prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad u inostranstvo, kao i uslovi, postupak i obaveze poslodavca u vezi sa predmetnim upućivanjem.

II. Određenje pojma upućivanja

Pod terminom upućivanje na privremeni rad u inostranstvo Zakon podrazumeva situacije kada se zaposleni kod poslodavca sa teritorije Republike Srbije privremeno upućuju u inostranstvo u cilju: 1.) obaviljanja rada (npr.unutar poslovne grupacije) ili 2.) stručnog usavršavanja za potrebe svog poslodavca.

Na privremeni rad u inostranstvo mogu biti upućeni zaposleni na neodređeno vreme bez zakonskih ograničenja. Zaposleni na određeno vreme mogu biti upućeni samo za period važenja njihovog ugovora o radu, s tim da se vreme provedeno na privremenom radu u inostranstvu ne uračunava u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme.

III. Saglasnost zaposlenog

U slučaju namere upućivanja poslodavac je dužan da pribavi od zaposlenog prethodnu pisanu saglasnost za upućivanje, s tim da ukoliko je ugovorom o radu već predviđena mogućnost upućivanja zaposlenog u inostranstvo, tada posebna saglasnost zaposlenog nije neophodna.

« Ceo tekst možete da pročitate u PDF fajlu

TSG