Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

25. 02. 2019.

Nova mera - Privremena zabrana vršenja funkcije direktora

Newsletter 113

Novim izmenama Zakona o privrednim društvima (dalje: ZPD) uvedena je mogućnost izricanja mere privremenog ograničenja prava vršenja funkcije direktora.

Direktor je dužan da obavesti odbor direktora, odnosno nadzorni odbor društva, u slučaju postojanja ličnog interesa u pravnom poslu koje društvo zaključuje, odnosno u pravnoj radnji koju društvo preduzima. Ukoliko direktor nije pribavio neophodno odobrenje konkretnog pravnog posla, odnosno konkretne pravne radnje u skladu sa propisanim postupkom, ili ako nadležnom organu društva prilikom donošenja odluke o odobravanju pravnog posla, tj. preduzimanja pravne radnje nisu bile predstavljene sve činjenice od značaja za donošenje takve odluke, tada će društvo moći da podnese tužbu zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes direktora.

Nova mera privremene zabrane vršenja funkcije direktora može se izreći ukoliko se u postupku po pomenutoj tužbi utvrdi postojanje povrede navedenih zakonskih pravila u pogledu postojanja ličnog interesa. Osim direktoru, ova mera se može izreći i članu nadzornog odbora, zastupniku privrednog društva kao i prokuristi.

Sud može izreći ovu meru direktoru najduže u trajanju od godinu dana. Pored navedene mere, ZPD takođe predviđa mogućnost naknade štete kao i mogućnost poništaja tog konkretnog pravnog posla odnosno preduzete pravne radnje.

U slučaju izricanja ove mere i po pravnosnažnosti sudske odluke ista se dostavlja Agenciji za privredne registre (APR) kako bi se izvršio upis u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja. Identifikacioni podaci o pravnom licu sa privremenim ograničenjem prava objavljuju se na internet stranici APR-a i dostupni su na sledećem linku:

https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions.

Šta to konkretno znači za lice kome je izrečena ova zabrana?

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG