Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

20. 05. 2018.

Nova Uredba o privlačenju direktnih investicija

Newsletter 103

Šta se menja u procesu dodele podsticajnih sredstava?

Srbija već nekoliko godina beleži konstantan rast na listi Doing Business Svetske banke, te je za 2018. godinu napredovala 4 mesta u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 43 mestu globalne liste. Imajući u vidu najavljene reforme u privredi i elektronskom poslovanju, očekuje se da će se trend rasta na navedenoj listi nastaviti.

U tom smislu, 19.05.2018. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 37/2018, dalje: Uredba) i ona sadrži nekoliko novosti u odnosu na prethodnu uredbu. Može se reći da se u suštinskim i materijalnim aspektima nova uredba naslanja na prošlogodišnju, ali i unosi određena pojašnjenja i preciziranja, kao i novine na koje ćemo skrenuti pažnju.

Najznačajnija novina jeste u podeli investicionih projekata i kriterijuma za analizu investicionih projekata u zavisnosti od broja lica, koja će biti zaposlena, odnosno da li će biti do 100 ili više od 100 novih radnih mesta.

Takođe, novina jeste da je ukinuto pravilo da se sredstva mogu dodeliti za projekte u sektoru ribarstva, a što je moglo po prethodnoj uredbi. Dalje, po novoj uredbi se sredstva mogu dodeliti za sektor razvoja softvera, ako je u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine. Mogu se dodeliti i za projekte usluga hotelskog smeštaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, na kojoj je utvrđeno područje banje (koji spisak je definisan Uredbom), čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 70 novih zaposlenih na neodređeno vreme (čl. 9 st.1 tač.4).

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG