Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

20. 09. 2019.

Nove izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Newsletter 117

DUGO OČEKIVANE (NOVE) IZMENE I DOPUNE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Dana 3. avgusta 2019. godine stupile su na snagu nove izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Izmenjeni i dopunjeni zakon će se primenjivati od 1. januara 2020. godine, uz odloženu primenu pojedinih odredaba od 1. marta 2020. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine.

Izmene i dopune pretežnim delom rešavaju nedoumice koje su se javile u praksi, dok drugim delom uvode potpuno nova rešenja i procesne institute u izvršnom postupku.

Proširena ovlašćenja javnih izvršitelja: nove isključive nadležnosti

Značajna koncepcijska novina jeste proširivanje nadležnosti javnih izvršitelja u fazi sprovođenja izvršenja, ali i davanje javnim izvršiteljima novih isključivih nadležnosti i to u fazi određivanja izvršenja.

Suštinska novina ogleda se u nadležnosti za odlučivanje o predlogu za izvršenje i donošenje rešenja o izvršenju radi naplate potraživanja prema budžetu Republike Srbije ili lokalne samouprave (tj. kada je dužnik Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, ili bilo koji direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava).

Javni izvršitelj postaje isključivo nadležan za sprovođenje izvršenja zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i za izvršenje činjenja koje osim dužnika može preduzeti i treće lice.

U cilju ujednačavanja sudske prakse koja je ostala podeljena po pitanju nadležnosti za naplatu zakonskog izvršavanja (da li izvršenje sprovodi sud ili javni izvršitelj?), zakon sada eksplicitno propisuje da sud ostaje isključivo nadležan u postupcima izvršenja na osnovu izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima, osim kod naplate zakonskog izdržavanja, za šta su isključivo nadležni javni izvršitelji.

Bitna novina jeste i to da će javni izvršitelji biti isključivo nadležni za izvršenje rešenja za koja je zakonom propisano da se izvršavaju po službenoj dužnosti (npr. naplata sudskih taksi).

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG