Nazad

Aleksandra Rajić

Advokat

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153. Mob.: +381 64 82 29 554

Faks: +381 11 3285 208

aleksandra.rajic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, Beograd, Srbija

09. 07. 2020.

Nove mere u suzbijanju koronavirusa na radnom mestu

Newsletter 121

Usvojen je Pravilnik kojim se uvode nove obaveze za sve poslodavce i zaposlene, u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti i ostvarenja bezbednih uslova rada. Svi poslodavci su dužni da najkasnije do 10. avgusta donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolest (dalje: „Plan preventivnih mera“).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti stupa na snagu 11.07.2020, („Službeni glasnik RS“ br. 94/20, dalje: „Pravilnik“) a primenjuje se na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

KOJE SU OBAVEZE POSLODAVACA?

Svi poslodavci su dužni da najkasnije do 10. avgusta 2020. godine  donesu Plan preventivnih mera, koji predstavlja sastavni deo akta o proceni rizika u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Plan preventivnih mera obavezno sadrži:

  • preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
  • zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
  • mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

 

Preventivne mere obuhvataju niz radnji i aktivnosti koje je poslodavac dužan da preduzme, a podrazumevaju kako izdavanje pisanih instrukcija i uputstava za poštovanje mera, obezbeđenje dodatnih higijenskih mera u poslovnim prostorijama ali i pitanja organizacije rada kroz preraspodelu radnog vremena i uvođenje smenskog rada sa manjim brojem zaposlenih.

U skladu sa Pravilnikom, kontrolu nad primenom propisanih mera vršiće lice zaduženo za poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Osim toga, Pravilnik propisuje i obaveze zaposlenih u pogledu sprečavanja širenja zarazne bolesti. Svi zaposleni su obavezni da se  pridržavaju propisanih preventivnih mera na radnom mestu, ali i da poslodavca odmah obaveste ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice.

U slučaju da poslodavci ne donesu predviđeni Plan preventivnih mera u propisanom roku, poslodavcima-pravnim licima se može izreći prekršajna kazna u rasponu od 800.000-1.000.000 dinara u skladu sa kaznenim odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon.).

TSG