Ivana Stefanović

Senior Lawyer

Kontakt

Tel: +381 11 3285 175, Mob.: +381 64 668 83 60

Faks: +381 11 3285 198

ivana.stefanovic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

22. 10. 2021.

Obaveze poslodavaca prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021) („Zakon“), Republika Srbija je nastavila da usklađuje domaće propise u ovoj oblasti sa zakonodavstvom Evropske unije.

Jedan od osnovnih ciljeva novog Zakona je da se na efikasniji način obezbedi ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca i implementacija načela njihovih jednakih mogućnosti i jednakog tretmana u vezi sa pitanjima zapošljavanja, samozapošljavanja i obavljanja zanimanja. Zakonom je, takođe, uređeno i preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu, kao i postupak pravne zaštite lica izloženih diskriminaciji.

 Usvajanje Plana i Programa

 Poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, dužni su da određuju i sprovode posebne mere u okviru godišnjih planova ili programa rada, koji, pored elemenata propisanih zakonom, obavezno sadrže i deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Deo plana ili programa koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti naročito sadrži: kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca kod poslodavca, uključujući i godine starosti, spisak posebnih mera, razloge za određivanje posebnih mera i ciljeve koji se njima postižu, početak primene, način sprovođenja i kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

 

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG